Operator Rounds by Exception!

[ Bron: https://www.safetydelta.nl/sdn-projecten/afgerond-svo219009-vergroting-veiligheidsimpact-via-atex-inspectierobot/  ]

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat inspectie door robots nauwkeuriger, productiever en kosteneffectiever is. De omgevingsveiligheid wordt versterkt, door te voorkomen dat schadelijke stoffen met impact op het milieu vrijkomen, omdat robots:

  • effectiever en efficiënter kunnen inspecteren en een snellere en nauwkeurigere voorspelling van onvolkomenheden kunnen maken van onderdelen van petrochemische installaties; en
  • veilig besloten ruimtes kunnen inspecteren.

ExRobotics ontwikkelde met een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met hulp van Shell Pernis en DOW Terneuzen een nieuwe en verbeterde versie van zijn ATEX-gecertificeerde inspectie robot. De robot kan net als een operator zelfstandig inspectie rondjes uitvoeren, relevante informatie uit allerlei verzamelde data halen, en bij afwijkingen de controle kamer hiervan op de hoogte stellen.

Download

Publicatiedatum:

Februari 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

2

Taal:

Nederlands