Home » SDN on Tour » SDN on Tour – Innovatiedag 16 maart 2023
Bijgewerkt:
23 March 2023 18:33

SDN on Tour – Innovatiedag 16 maart 2023

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

SAMEN (proces)veiligheid bestendigen, NU en in de TOEKOMST

Safety Delta Nederland organiseert een reeks activiteiten in het teken van samenwerken bij het verbeteren van de (proces)veiligheid van Nederlands Brzo bedrijven en hun ketenpartners. Op de SDN innovatiedag op 16 maart 2023 vertelden we u over een aantal van onze SDN Innovatieprojecten die uiteindelijk gaan leiden tot innovatieve onderzoeksprojecten. Deelnemers hebben een oog voor kennisontwikkeling en willen graag voorop lopen in de ontwikkeling van best practices in veiligheid.

Mark Oosterveer, iTanks

dagvoorzitter

Johan van Middelaar, SDN

programma manager innovatie centrum

Milan Lopuhaä Zwakenburg, TU Twente

#18 – Risico’s als gevolg van digitale verbinding

Anja Köppchen, InHolland

Samenwerken op een chemische cluster

SDN Innovatiedag

16 maart 2023

Ming Yang, TU Delft

#5 – Dynamisch Risico Management

Coen van Gulijk, TNO

#8 – Datamining4Safety

Martin de Bree

#17 – Ethical Fading

Jeroen Neuvel, RIVM

#3 – Risico’s als gevolg van de Energietransitie

Vanuit het SDN innovatiecentrum worden vijf verkennende SDN innovatieprojecten uitgevoerd om te komen tot innovaties. De uitkomsten zijn besproken door de 40 deelnemers aan deze SDN innovatiedag. Op basis van de verkenningen zullen vervolgtrajecten worden bepaald.

Datamining4safety: werken aan de definities, het standaardiseren van de methodologie, en veilige manieren om data uit te wisselen. Daarnaast willen we “use cases” ontwikkelen en vooral voortbouwen op reeds lopende pilots (Safety Deal BLIC Vooruit,  SDN-VOTOB data mining).

Risico’s als gevolg van digitale verbondenheid: Ontwikkelen van een methodologie om te komen tot kwantitatief risico management, inclusief het bepalen van cascade effecten tussen digitaal verbonden bedrijven en ketenpartners. We willen samenwerken met bedrijven aan case studies en dit doen in de context van NIS-2.

Veiligheidsrisico’s als gevolg van de Energietransitie: Speerpunten voor innovatie zijn productie, opslag en gebruik van waterstofrijke energiedragers, met als mogelijke elementen: risico’s bij het grootschalig kraken van ammoniak naar waterstof en stikstof, grootschalige ammoniak opslag, ongeval scenario’s bij hele grote electrolysers, hoge druk opslag van waterstof, milieu effecten (verhoogd NOx) door gebruik van waterstof als brandstof.

Dynamisch Risico Management: Wat zou een roadmap kunnen zijn om praktisch en efficiënt het dynamisch risicomanagement te organiseren en toe te passen in de (petro)chemische industrie? Een voorbeeld is onderzoek naar het gebruik van AI / big data in combinatie met gedigitaliseerde Process Engineering Flow Schemes leidend tot geautomatiseerde HAZOP studies.

Ethical Fading: In welke mate zorgen bedrijven voor het in balans houden van individuele belangen en organisatie belangen met betrekking tot het nemen van veiligheidsbeslissingen?

Download de presentaties

Over SDN on Tour

Via SDN on Tour willen wij beschikbare kennis en innovatie in procesveiligheid beter laten aanpassen op de behoefte van bedrijven in de Nederlandse industrie. Dit bereiken wij door langs te gaan bij uw organisatie, maar ook door langs te gaan bij netwerken en bedrijven.

Tijdens ons bezoek lichten wij graag toe welke trends en ontwikkelingen op procesveiligheid voor u van belang kunnen zijn, nu en in de nabije toekomst. Daarnaast horen wij graag van u welke uitdagingen momenteel in uw omgeving spelen, waarbij wij vrijblijvend met u mee kunnen denken voor een oplossing.

Voor SDN on Tour zijn wij nog op zoek naar locaties die wij kunnen bezoeken. Wilt u dat de SDN een keer langskomt bij uw bedrijf, organisatie of netwerk?
Contacteer ons vrijblijvend via info@safetydelta.nl voor meer informatie en/of om een afspraak in te plannen.