Home » SDN on Tour » SDN on Tour – Start
Bijgewerkt:
12 January 2023 13:23

SDN on Tour – Start

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

SAMEN (proces)veiligheid bestendigen, NU en in de TOEKOMST

Safety Delta Nederland organiseert een reeks activiteiten in het teken van samenwerken bij het verbeteren van de (proces)veiligheid van Nederlands Brzo bedrijven en hun ketenpartners.

Start SDN on Tour

Op dinsdag 27 september organiseerde Safety Delta Nederland in samenwerking met partners VNO-NCW/MKB, Stichting Nederland onderneemt Maatschappelijk! en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat een netwerkmiddag die een reeks activiteiten van SDN on Tour inluidt. De netwerkmiddag stond in het teken van samenwerken bij het verbeteren van de (proces)veiligheid van Nederlands Seveso bedrijven en hun ketenpartners: Veiligheid van de Nederlandse industrie NU en in de TOEKOMST.

Na een woord van welkom door Arjan van Dijk (programma directeur SDN) werden in een plenaire sessie de gezichtspunten van industrie, toezichthouder en beleid gedeeld.

Willem Henk Streekstra (VOTOB) hoopt dat Nederland “the place to be” wordt wat betreft veiligheidstoepassingen en innovatie. Hij ziet samenwerken als de sleutel voor succes, maar waarschuwt ook dat het lang duurt en volhouden een vereiste is om een robuust eco-systeem op te zetten. De mensfactor is belangrijk, meer nog dan technologisch vernuft. Innoveren moet bij de nieuwe EN de oude industrie. De oude industrie zal nog lang blijven bestaan. Het verdien model van vandaag is het verdien model van morgen. Voor de nieuwe industrie, bijvoorbeeld import NH3 of productie van H2 op grote schaal, is de vraag: hoe sloft het beleid het bij..? De industrie zoekt een veilig vestigingsklimaat.

Nienke de Wilde (DCMR) gaf haar blik op veiligheid. De laatste jaren is er geen verbetering in naleving. Elk jaar constateren inspecteurs middelzware (categorie 2) en zware (categorie 1) overtredingen bij 30-40% van de Seveso bedrijven. Ook het aantal incidenten neemt niet af. Veiligheid kan gezien worden door de lenzen hardware, software en mindware. Inspecteurs zien de veroudering van installaties en de staat van onderhoud. Er is zorg over de mogelijke gevolgen voor veiligheid door teruglopende investeringen. Daarnaast ziet inspectie dat de procedures die veiligheidsbeheersmaatregelen vastleggen niet altijd actueel zijn of bekend. Een mentimeter toets liet trouwens zien dat het merendeel van de aanwezigen ook denken dat medewerkers zich niet altijd aan de procedures houden. Veiligheidscultuur was een derde zorgpunt: waar wordt op gestuurd als het ‘spannend’ wordt (productie of veiligheid)?

Aanwezigen erkennen dat de stagnatie taaie materie is en dat omstandigheden (huidige energie prijzen) het niet makkelijker maken. Oplossingen liggen in samenwerking: het vergroten van transparantie en verminderen van wederzijds wantrouwen, beter leren van (bijna-)incidenten in het eigen systeem, en meer leren van elkaar.

Victor van de Pas (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) vertelde over de staat van de veiligheid, waarover een jaarlijkse rapportage naar de Tweede Kamer plaats vindt. Een van de doelen is begrip kweken bij bestuurders en volksvertegenwoordigers over waar we mee bezig zijn om tot een nog veiligere leefomgeving te komen. Het hebben van indicatoren om veiligheid betrouwbaar en representatief te meten helpt hierbij. De Safety Deal regeling is een beleidsinstrument om innovaties in veiligheid te stimuleren. Daarnaast heeft het SDN samenwerkingsverband een rol in het verzamelen en verspreiden van bestaande en nieuwe kennis over veiligheid.

In twee deelsessies werden vervolgens een aantal SDN projecten toegelicht en met veel energie door aanwezigen besproken:

  • Safety Deal – VakQundig: Qualiteit in veiligheid – [Jan Fraanje, VakQundig]
  • SDN Innovatie project – De leider engineer, operator van de toekomst – [Johan van Middelaar, SDN]
  • Safety Deal – Gebruik van ‘big data’ ter verbetering van de omgevingsveiligheid (Identificeren van verborgen patronen met behulp van text mining) – [Esta de Goede, Sitech]
  • SDN Kennis / Innovatie project – Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – [Nils Rosmuller, NIPV]
  • SDN Kennis project –Pilot prestatie indicatoren – verbeterd sectoraal data verzamelen en duiden – [Paul Rocchi, Veiligheid Voorop]
  • Safety Deal – Professionalisering Intern toezicht – [Egbert Stremmelaar, Innovat.ION]
  • SDN Kennis project – Beter leren van incidenten- [Corine Baarends, Quirine Consulting]
  • SDN Kennis project – Pilot SDN Quick Scan Process Safety Management- [Denise Harkema, SDN]

Voorbeelden van SDN projecten staan hier.

Tijdens de afsluitende netwerkborrel werden nog uitgebreid ideeën uitgewisseld over samenwerking en SDN projecten.

Het was een geslaagde start van SDN on Tour!

Over SDN on Tour

Safety Delta Nederland start in september 2022 met SDN on Tour. Via SDN on Tour willen wij beschikbare kennis en innovatie in procesveiligheid beter laten aanpassen op de behoefte van bedrijven in de Nederlandse industrie. Dit bereiken wij door langs te gaan bij uw organisatie, maar ook door langs te gaan bij netwerken en bedrijven.

Tijdens ons bezoek lichten wij graag toe welke trends en ontwikkelingen op procesveiligheid voor u van belang kunnen zijn, nu en in de nabije toekomst. Daarnaast horen wij graag van u welke uitdagingen momenteel in uw omgeving spelen, waarbij wij vrijblijvend met u mee kunnen denken voor een oplossing.

Voor SDN on Tour zijn wij nog op zoek naar locaties die wij kunnen bezoeken. Wilt u dat de SDN een keer langskomt bij uw bedrijf, organisatie of netwerk?
Contacteer ons vrijblijvend via info@safetydelta.nl voor meer informatie en/of om een afspraak in te plannen.