SVO 180014: Handreiking Process Safety Management Aanpak Brzo MKB

Voor de chemische procesinstallaties gelden Brzo-veiligheidseisen. Voor het voldoen aan deze eisen ontbreekt vaak voldoende mankracht of professionele ondersteuning bij MKB chemiebedrijven. Het ontwikkelen en implementeren van een volledige veiligheidsaanpak, ook wel Process Safety Management Systeem genoemd, komt daardoor niet altijd goed van de grond.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft daarom een praktische handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA) voor MKB Brzo-bedrijven ontwikkeld. Daarmee kan de omgevingsveiligheid verder worden versterkt met aandacht aan:

  • “mindware” (veiligheidscultuur, veiligheidsgedrag en betrokken leiderschap),
  • “software” (managementsystemen, procedures en organisatie) en
  • “hardware” (integriteit van procesinstallaties).

De aanpak sluit aan op de cyclus van planvorming, uitvoering, controle en bijsturing. Specifieke aandachtspunten zijn juistheid, volledigheid, inzichtelijkheid, meetbaarheid en doeltreffendheid van de procedures binnen het veiligheidsbeheerssysteem.

Voor meer informatie:

zie website

VNCI

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van een structurele aanpak voor procesveiligheid bij MKB Brzo-bedrijven.

Toepassing  van de handreiking PSMA verbetert het audit proces inclusief directieboordeling. Deze algehele versterking van de werking van het veiligheidsbeheersysteem zal leiden tot verbeterde veiligheidsprestaties van de MKB chemiebedrijven.

Een consistente Process Safety Management Aanpak biedt de toezichthouder de mogelijkheid om een betere en eenduidigere inspectie van de Brzo-eisen uit te voeren. Dit draagt bij aan de nieuwe inspectiemethodiek Landelijke Benadering Risicobedrijven van de Brzo-inspectiediensten.

Verwacht / verkregen resultaat

Het project bestaat uit een aantal stappen, waaronder:

  • Het ontwikkelen van de handreiking Process Safety Management Aanpak;
  • Het toetsen van aanpak via MKB-pilots en waar nodig aanpassen hiervan;
  • Het beschikbaar stellen van de handreiking voor VNCI-leden, deelnemers Veiligheid Voorop en andere relevante platforms zoals de Regionale Veiligheidsnetwerken.

Voor de ontwikkeling van de handreiking is gebruik gemaakt van bestaande kennis. Het gaat om kennis bij VNCI Brzo-bedrijven en pilotbedrijven die als ondersteuners (“buddy”) optreden voor de overige VNCI MKB Brzo-bedrijven.

De handreiking PSMA is een bovenwettelijke aanvulling op de Brzo-eisen. Ook is deze PSMA-aanpak bovenwettelijk voor de ‘bijna’ Brzo-bedrijven.

De Handreiking Proces Safety Management Aanpak (PSMA) is in december 2020 gepubliceerd door VNCI.

Informatie SDN Kenniscentrum

Kennisbank:  handreiking PSMA.

Project code SVO 180014
Toegezegde subsidie € 52.200
Status Afgerond
Project periode oktober 2018 – september 2020
Samenwerkingsverband Branche samenwerkingsverband
Project type Proces- en organisatie-innovatie (A)
Project thema's Veiligheidscultuur
Penvoerder Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
Project deelnemers Sachem Europe B.V.
Organik Kimya Netherlands B.V.
Chemcom Industries B.V.
Dr. W. Kolb Nederland B.V.
Kisuma Chemicals B.V.