Project: Asset Management Quickscan (Pilot)

Omschrijving

De Roadmap Asset Management geeft een routekaart (roadmap) die bedrijven richting en concrete verbeterstappen geeft voor Asset Management. De focus is op de praktische toepasbaarheid. Door middel van de Asset Management Quickscan wordt implementatie van kennis uit deze roadmap gestimuleerd.

Code: 38-2022 (AIPSM)

Status: Concept Ontwikkeling

Update: 26 oktober 2022

Doel

Leren toepassen van best practice kennis zoals beschreven in de Roadmap Asset Management (juni 2021).

De roadmap draagt bij aan het garanderen van de (proces)veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid, en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie.

Datum Initiatie Augustus 2022
Risico thema Process Safety - Asset Integrity Management / Veroudering
Gebruikersgroep -----

Verwacht resultaat

  • Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit in relatie tot asset management door een pragmatische ‘QuickScan’ benadering op basis van de checklist, geschikt gemaakt voor verschillende soorten bedrijfsvoeringen, om het niveau van volwassenheid van de asset management organisatie en het verbeterpotentieel (gaps) te bepalen.

  • Een verbeterd inzicht in de breder gedragen kennisbehoefte bij bedrijven, die nodig is om de kwaliteit van Asset Management verder te kunnen verhogen.

Waarom deelnemen?

Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in, en een benchmark voor, het niveau van volwassenheid van hun asset management organisatie en het verbeterpotentieel. Dit draagt bij aan het garanderen van de (proces)veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid, en het behouden en versterken van de concurrentiekracht.

Verwachte bijdrage per bedrijf: tenminste 40 uur in-kind van mensen die elke dag bezig zijn met veiligheid voor:

  • Het bepalen van het niveau van volwassenheid van de asset management organisatie op basis van de QuickScan / checklist.
  • Het bepalen van het verbeterpotentieel en, bij voldoende prioriteit, de ontwikkeling van een verbeterplan.

Tijdsperiode: kwartaal 1, 2023 – kwartaal 3, 2023

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.