Fabriek van de toekomst – De leider, de engineer en de operator van de toekomst

Onderzoeksvraag

 1. Hoe ziet de fabriek van de toekomst er uit?
 2. Wat wordt het (functie)profiel dan wel de rol en invloed van de mens daarin, met name kijkende naar de toekomstige leiders, engineers en operators?
 3. Welke competenties, vaardigheden, ervaring, kennis en opleiding zijn straks nodig?

Code: LSC 2022-42

Status: Uitvoering

Update: Februari 2023

Achtergrond

Drie aandachtspunten zijn gedefinieerd voor nader onderzoek:

 1. De leider:
  Soorten leiderschap (van IQ naar EQ?), de rol en invloed van de leider op veiligheidsprestaties, de invloed op preventief beleid, het aannamebeleid, drijfveren (o.a. de rol van bonussen), de invloed op de bedrijfs- en teamcultuur, de opkomst van de "Questioning attitude" (begrijp ik het echt?), leiderschapsstijlen (input-variabelen) en de relatie met veiligheidsspecifieke effecten (incidenten-geschiedenis, de actuele veiligheid en potentieel risico-niveau).
 2. De engineer:
  Procesintensificatie, intrinsiek veilig ontwerpen, Safe-by-Design, green/circular engineering, automatisering, samenwerking mens-machine, robotisering, resilience, tolerantie ongewone voorvallen (lekkages, ongeplande stops), de rol van eisen/vergunningen, onderhoud en inspectie.
 3. De operator:
  Kennis en opleiding, zicht op proces (control), productie-optimalisatie versus veiligheid versus onderhoud, mens-machine-samenwerking, regelmogelijkheden (autonomie), digitalisering/big data, sociale veiligheid.

Daarbij de open vraag: hoe blijft/wordt de chemie een aantrekkelijke werkgever om gekwalificeerd personeel aan te trekken?

Doel

Als je over 10 jaar een heel nieuwe chemische fabriek zou bouwen, dan zou die er heel anders uitzien dan vandaag, zowel qua leiderschap, ontwerp als bediening en onderhoud. De taken en functies van leiders, engineers en operators in ‘de fabriek van de toekomst’ zal heel anders zijn. Het is daarom belangrijk om huidige en toekomstige profielen, taken en functie-eisen van leiders, engineers en operators in kaart te brengen.

Verwacht resultaat

Verkennende (literatuur) studie naar huidige en toekomstige profielen, taken en functie-eisen van leiders, engineers en operators. In kaart brengen wat nodig is (competenties, vaardigheden, ervaring, kennis en opleiding) en waar de toekomstige toestroom van gekwalificeerde medewerkers vandaan zou kunnen komen.

Projectleiding

 • Universiteit Maastricht

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.

Op de hoogte blijven?