Project: Verbetergroep Leren van Incidenten (Pilot)

Omschrijving

De regionale veiligheidsnetwerken Masterclass Veiligheid Midden (MVM) en Zuid-West (MCV-ZW) starten in 2021 ieder een Verbetergroep Leren van Incidenten binnen hun netwerk.

Binnen deze Verbetergroepen gaan een aantal bedrijven die lid zijn van de MVM of MCV-ZW aan de slag met de implementatie van het stappenplan uit de Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie.

Deze verbetering gaat uit van vijf principes:

 1. Prioriteer het onderzoek van de meest risicovolle incidenten.
 2. Lichte incidenten bieden het meeste leerpotentieel.
 3. Voer incidentenonderzoek uit volgens de new view (accident causation model dat uitgaat van de systeembenadering.
 4. Organiseer een lerende cultuur.
 5. De uitkomst van een incidentenonderzoek kan ook zijn dat er niks gedaan hoeft te worden.

De facilitering van de verbetergroepen gebeurt vanuit de MVM en MCV-ZW. De deelnemende bedrijven worden inhoudelijk ondersteund bij de implementatie van het stappenplan door een SDN Kennismakelaar.

Code: LVI 2021-07

Status: Uitvoering

Update: 5 mei 2022

Doel

Beter Leren van Incidenten op organisatieniveau. Hierbij wordt het veiligheidssysteem verbeterd van een bedrijf waarbinnen het incident heeft plaatsgevonden.

Verwacht resultaat

Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit tot het leren van incidenten op organisatieniveau door:

 • Voorlichting over de principes uit de handreiking.

 • Training van medewerkers in het toepassen van het stappenplan. Hiertoe komt trainingsmateriaal beschikbaar (complementair aan e-learning via de SDN Academy).

 • Een onafhankelijke evaluatie van de bestaande bedrijfsaanpak voor leren van incidenten en een gap assessment versus het stappenplan. Hiervoor komt een checklist beschikbaar.

 • Implementatie van een verbeterplan in samenhang met de bedrijfsprioriteiten.

 • Delen van ervaringen en better practices met peers in de verbetergroep(en).

Datum Initiatie 26 mei 2021
Risico thema Leren van Incidenten
Gebruikersgroep -----

Waarom deelnemen?

De pilot ‘Beter leren van incidenten’ is een laagdrempelige manier om de kennis en kunde binnen een bedrijf te verbeteren om te voldoen aan de Seveso richtlijn 2012/18/EU bijlage iii onder vi.

Het biedt de mogelijkheid om als Verbetergroep sneller van elkaar te leren voor het verbeteren van interne processen. Daarnaast biedt het een platform voor gezamenlijk overleg met toezichthouders over de aanpak van leren van incidenten.

Verwachte bijdrage per bedrijf: tenminste 40 uur in-kind van mensen die elke dag bezig zijn met veiligheid voor:

 • Deelname aan training
 • Uitvoeren van de assessment
 • Opstellen van een verbeterplan
 • Deelname aan de RVN verbetergroep

Tijdsperiode: kwartaal 3, 2021 – kwartaal 4, 2022

Download PDF

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.