Project: Pilot Roadmap Asset Management

Omschrijving

De Roadmap Asset Management geeft een routekaart (roadmap) die bedrijven richting en concrete verbeterstappen geeft voor Asset Management. De focus is op de praktische toepasbaarheid.

Tijdens de pilot wordt onderzocht hoe de implementatie van deze roadmap het best uitgevoerd kan worden, met nadruk op:

  • het toepassen van de checklist met criteria voor de processen die moeten worden ingericht,
  • het bepalen van het niveau van volwassenheid van een asset management organisatie en het verbeterpotentieel, en
  • het bepalen van concrete acties die nodig kunnen zijn om binnen een bedrijf de asset management organisatie stap voor stap verder te professionaliseren.

Code: AIPSM 2021-10

Status: Concept Ontwikkeling

Update: 5 mei 2022

Doel

Leren toepassen van de Roadmap Asset Management voor bedrijven die hiertoe besluiten.

De roadmap draagt bij aan het garanderen van de (proces)veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid, en het behouden en versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse (petro)chemische industrie.

Verwacht resultaat

Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit in relatie tot asset management door:

  • een pragmatische ‘QuickScan’ benadering op basis van de checklist, geschikt gemaakt voor verschillende soorten bedrijfsvoeringen, om het niveau van volwassenheid van de asset management organisatie en het verbeterpotentieel (gaps) te bepalen.

  • Serie voorbeelden (stappenplan op basis van gaps) voor specifieke deelsectoren van benaderingen om de asset management organisatie stap voor stap verder te professionaliseren.

  • Vastleggen van opgedane implementatiekennis in een aantal e-learning modules in de SDN Academy.

Datum Initiatie 8 juli 2021
Risico thema Process Safety - Asset Integrity Management / Veroudering
Gebruikersgroep -----

Waarom deelnemen?

Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in, en een benchmark voor, het niveau van volwassenheid van hun asset management organisatie en het verbeterpotentieel. Dit draagt bij aan het garanderen van de (proces)veiligheid, het borgen van de vitaliteit en betrouwbaarheid, en het behouden en versterken van de concurrentiekracht.

Verwachte bijdrage per bedrijf: tenminste 40 uur in-kind van mensen die elke dag bezig zijn met veiligheid voor:

  • Het bepalen van het niveau van volwassenheid van de asset management organisatie op basis van de QuickScan / checklist.
  • Het bepalen van het verbeterpotentieel en bij voldoende prioriteit de ontwikkeling van een verbeterplan.
  • Deelname aan een workshop ervaringen met de Roadmap Asset Management in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen.
  • Het testen van de e-learning waarin opgedane implementatiekennis is vastgelegd.

Tijdsperiode: kwartaal 3, 2021 – kwartaal 3, 2022

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.