Project: Process Safety Quickscan (Pilot)

Omschrijving

Het testen van de QuickScan rond procesveiligheid bij een bedrijf.
Een SDN KennisMakelaar doet een ‘tailor-made’ evaluatie van de controls rond de door het bedrijf aangegeven belangrijkste (proces)veiligheidsrisico’s. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele blinde vlekken.
Resultaten worden gedeeld met het bedrijf in de vorm van top 5 positieve punten en top 5 punten waar ruimte is voor verbetering.
Verder wordt informatie (geanonimiseerd) opgeslagen in een SDN risico controls observatie database.

Code: RCA 2021-02

Status: Uitvoering

Update: 5 mei 2022

Doel

Testen van de QuickScan om een SDN KennisMakelaar op een snelle en consistente manier de mogelijkheid te geven om in te schatten wat bij een bedrijf de status van de controls is voor het beheersen van de belangrijkste procesveiligheidsrisico's relevant voor de bedrijfsactiviteiten.

Verwacht resultaat

Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit tot het leren van incidenten op organisatieniveau door:

  • Inschatting van de status van de control door een onafhankelijke KennisMakelaar (expert) geeft laagdrempelig inzicht aan het bedrijf in de positieve punten die zeker behouden moeten worden en in mogelijke verbeterpunten rond process safety (culture). De KennisMakelaar kan voor dit laatste verwijzen naar beschikbare concepten en expertise.

voor SDN:

  • Systematische inventarisatie van ‘better practices’ en potentiële verbeter onderwerpen per industrie segment.

  • verbeterpunten voor de QuickScan: methodologie, risico raamwerk, uitvoering op site.

Datum Initiatie 11 januari 2021
Risico thema Risk | Control | Assurance  /  Intern | Extern Toezicht
Gebruikersgroep -----

Waarom deelnemen?

Deelnemers ondersteunen het testen van de Quickscan in de praktijk en krijgen hierbij tegelijkertijd inzicht tijdens de scan die 1 dag duurt in sterke punten en verbeterpunten rond Process Safety - Integrity Management in een bedrijf.

Verwachte bijdrage per bedrijf: tenminste 24 uur in-kind van mensen die elke dag bezig zijn met veiligheid voor:

  • Vooroverleg met vertegenwoordiger(s) bedrijf
  • Deelname medewerkers aan interviews tijdens uitvoering QuickScan
  • Management Review: terugkoppeling observaties door Kennismakelaar

Tijdsperiode: kwartaal 2, 2021 – kwartaal 4, 2022

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.