BRZOPLUS – Project Ageing – Resultaat 2019

[ Bron:  Website BRZO+, https://brzoplus.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2020/project-ageing-2019/ ]

Samenvatting

In het kader van het BRZO+ project Ageing zijn in 2019 thema-inspecties uitgevoerd op drie onderwerpen: ‘vermoeiing’, ‘passieve brandbeveiliging’ en ‘drukapparatuur voorheen zorgplicht’.

In 2019 zijn 381 van de 405 Brzo-bedrijven geïnspecteerd. In totaal zijn 484 Brzo-inspecties uitgevoerd. Bij 287 bedrijven is een inspectie uitgevoerd op één of meer ageing-thema’s. Waar mogelijk heeft het inspectieteam één installatie of onderdeel van het bedrijf uitgekozen om te inspecteren op de verschillende ageing thema’s. Bij ruim een derde van de bedrijven zijn door de inspecteurs één of meerdere overtredingen op ageing geconstateerd.

De meeste Brzo-bedrijven besteden aandacht aan het onderwerp ageing. Er zijn wel tekortkomingen; zo is de inventarisatie van voor ageing gevoelige apparatuur niet altijd voldoende.

Vermoeiing – Uit de inspecties op het onderwerp vermoeiing wordt duidelijk dat degradatie door vermoeiing plaatsvindt bij elke leeftijd van een installatie en dat de degradatie niet direct gerelateerd is aan de ouderdom van een installatie. Het onderwerp ageing blijft dus relevant voor alle installaties, ongeacht de leeftijd. Bij 26 bedrijven zijn overtredingen geconstateerd.

Passieve brandbeveiliging – De thema-inspectie op het onderwerp passieve brandbeveiliging heeft ervoor gezorgd dat dit onderwerp actief onder de aandacht is gekomen van de Brzo-bedrijven en samenwerkende Brzo–inspecteurs. Zo wordt bijgedragen aan de verhoging van de industriële veiligheid. Bij 41 bedrijven zijn 47 overtredingen geconstateerd. De meeste overtredingen zijn geconstateerd op inspectie en onderhoud en de afwezigheid van passieve brandbeveiliging.

Drukapparatuur – Bij ongeveer een derde van de bedrijven die zijn geïnspecteerd op het onderwerp drukapparatuur voorheen zorgplicht is geconstateerd dat men zich onvoldoende had ingespannen om te inventariseren welk keuringsregime op de in gebruik zijnde drukapparatuur van toepassing is. Ernstige misstanden zijn niet aangetroffen, maar uit de resultaten blijkt wel dat meer aandacht voor de regelgeving op drukapparatuur vereist is. Bij 59 bedrijven werd een overtreding geconstateerd.

Naar Rapport

Publicatiedatum:

11 juli 2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

38

Taal:

Nederlands