DCMR 2021 – Stappenplan Domino-Bedrijven

[ Bron: DCMR website – Domino-bedrijf | DCMR ]

Samenvatting

DCMR heeft een stappenplan ontwikkeld dat is bedoeld als hulpmiddel voor de bedrijven met een groepsaanwijzing. Deze bedrijven zijn als groep aangewezen omdat ze zijn gelegen binnen veiligheidscontour ex artikel 14 van het Bevi en omdat ze met één of meerdere bedrijven binnen de veiligheidscontour een domino-relatie hebben.

In het domino-aanwijzingsbesluit is aangegeven of de bedrijven enkel blootgestelde, enkel veroorzaker of zowel blootgesteld als veroorzaker zijn.

De domino-relatie is bepaald aan de hand van de relevante brand- en explosie-effecten volgens de kwantitatieve risicoanalyses van de bedrijven. Daarnaast zijn tevens de op basis van de kwantitatieve risicoanalyses bepaalde brand- en explosieaandachtsgebieden gebruikt voor de bepaling van de mogelijke domino-relaties.

Het is aan de bedrijven die zijn aangemerkt als veroorzaker om te bepalen ten aanzien van welke bedrijven ze veroorzaker zijn. Het stappenplan domino-bedrijven kan hiervoor als hulpmiddel worden gebruikt.

Download

Publicatiedatum:

19 april 2021

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

9

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek