DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren

[Bron: DCMR, https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/dcmr-ontwikkelt-instrument-om-veiligheidsperceptie-te-meten ]

Samenvatting

Veiligheidscultuur speelt een belangrijke rol in de veiligheidsprestaties van bedrijven. DCMR ontwikkelde daarom, met hulp van wetenschappers van de TU Delft en de Universiteit Leiden, DeltaLinqs en pilotbedrijf ExxonMobil een nieuw instrument waarmee op efficiënte en effectieve wijze lerende elementen van veiligheidscultuur gemeten kunnen worden.

Het instrument bestaat uit 27 stellingen, waarbij respondenten op een schaal van 1-5 aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling. Het kost medewerkers 5-10 minuten om de vragenlijst in te vullen

Het instrument meet de subjectieve ervaring van medewerkers, hoe medewerkers de aandacht voor en gedrag rond veiligheid in het bedrijf ervaren. Het meet NIET de hoeveelheid en aard van activiteiten die een bedrijf onderneemt om een sterke veiligheidscultuur te creëren.

Het instrument meet veiligheidsimpulsen, -bedreigers en -uitkomsten. Het is een aanvulling op al bestaande instrumenten zoals de Self Assessment Questionnaire van Veiligheid Voorop.

Het instrument, de korte vragenlijst, wordt uitgezet onder alle medewerkers van het bedrijf. Het is een startpunt voor een dialoog tussen bedrijf en toezichthouder. Bedrijven kunnen via toezichtslab@dcmr.nl of hun toezichthouder zelf een verzoek indienen om het instrument toe te passen.

Download

Publicatiedatum:

23 februari 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

17

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek