DCMR – Eindrapportage Cybervolwassenheidsonderzoek

[ Bron: DCMR Milieudienst Rijnmond, Meer aandacht nodig voor digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven | DCMR ]

Samenvatting

Het Cybervolwassenheidsonderzoek heeft als doel om een representatief beeld te krijgen van de cyberrisico’s en de digitale weerbaarheid van de Brzo-bedrijven waar de DCMR namens de provincies Zuid-Holland en Zeeland de vergunningverlenende- en toezichtstaken uitvoert.

Het onderzoek is erop gericht om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de cyberrisico’s en digitale weerbaarheid van een selectie van 70 Brzo-bedrijven. In deze rapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de cybervolwassenheid is van de Brzo-bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Hiervoor wordt het toetsingskader ‘risico’s cyber versie 2.2’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt. Als Brzo-bedrijf is het belangrijk om inzicht te hebben in het eigen ICS-landschap (OT), de beveiliging ervan en de kwetsbaarheden daarbinnen. Binnen het toetsingskader zijn er in het onderzoek verdiepingsvragen gesteld over OT.

Download

Publicatiedatum:

5 oktober 2021

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

35

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek