DV2030 – Roadmap Asset Management. Een praktisch handvat voor de invoering van asset management.

[ Bron:  Mainnovation,  https://www.mainnovation.com/ ]

Samenvatting

Asset management gaat over professioneel beheer en instandhouding van industriële installaties. Hierbij is het streven om maximale waarde te halen uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en risico’s op veiligheidsgebied gedurende de totale levensduur van de assets.

Deze studie schetst een praktische routekaart (roadmap) op basis van bestaande kennis en kunde. Het is een roadmap die handvatten biedt om de conditie van de assets optimaal te houden en veroudering tegen te gaan en te komen tot projecten en maatregelen die de asset base ten eerste veilig en ten tweede competitief houden.

De studie is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Mainnovation in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Safety Delta Nederland, VNCI, VNPI en VOTOB. Daarnaast hebben verschillende organisaties en bedrijven hun kennis gedeeld.

Publicatiedatum:

juni 2021

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

42

Taal:

Nederlands