EU Richtlijn ATEX 114

[ Source: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/34 ]

Abstract

De richtlijn ATEX 114 (voorheen ATEX 95) bepaalt aan welke eisen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn geldt voor de fabricage van installatie en producten en is vooral van toepassing op fabrikanten. De richtlijn is opgenomen in de Warenwet. Omdat de richtlijn geld voor de hele Europese Unie, kunnen materieel en beveiligingssystemen in de hele EU gebruikt worden. Daarmee draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU.

Download

Publicatiedatum:

26 februari 2014

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

48

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek