Routekaart | Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

[ Bron : ZonMw]

Samenvatting

Doelen van deze kennisagenda op het gebied van gezondheidseffecten van klimaatverandering, –
adaptatie en -mitigatie zijn:
– het actualiseren van de kennis;
– het identificeren van kennishiaten;
– het prioriteren van onderzoeksthema’s op basis van kennisbehoefte in de maatschappij en
– het peilen en vergroten van het draagvlak voor het onderwerp klimaat en gezondheid.
Deze kennisagenda zal een belangrijke bouwsteen worden van een mogelijk ZonMw/NWO meerjarig
klimaatonderzoeksprogramma.

Download

Publicatiedatum:

mei 2019

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

106

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek