Project: KIA MV experiment

[Bron: ClickNL, https://www.clicknl.nl/]

Samenvatting

Nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling over (on)veiligheid tussen systeemlagen en stakeholders zou versnelling van transities en dus impact kunnen opleveren, zowel maatschappelijk als economisch. De kern van meervoudige waarde creatie en maatschappelijk verdienvermogen. Daarom hebben Safety Delta Nederland (SDN) en het programmateam (ClickNL) van de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) een experimenteel project over veiligheid in de chemische industrie aangejaagd waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd. Hiernaast zijn de Systematische veiligheidsdialogen te downloaden.

Safety Handleiding
Co-design overzicht chemie
Safety circles

Publicatiedatum:

november 2022

Uitkomsten Safety Deal:

  • Safety circle
  • Safetyhandleiding
  • Co-design overzicht chemie

Taal:

Nederlands