Publicatie | Natech risicobeheer Leidraad voor exploitanten van gevaarlijke industriële inrichtingen en nationale autoriteiten

 

[ Bron : LEC ]

Samenvatting

Deze publicatie is een vertaling van een technisch rapport van de Joint Research Centre (JRC), een kennis- en wetenschap
dienst van de Europese Commissie. Het doel van dit originele rapport is het verlenen van evidence-based wettenschappelijke
ondersteuning voor het Europese beleidsvorming proces. De wetenschappelijk output hier gepresenteerd impliceert geen
beleidspositie van de Europese Commissie. Zowel de Europese Commissie als personen die optreden namens de Commissie
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het gebruik van deze publicatie. Voor informatie omtrent de
methodologie en kwaliteit van onderliggende data ten aanzien van dit rapport dient de gebruiker – indien de bron noch Eurostat
noch andere Commissie diensten is – contact op te nemen met de aangegeven bron. Met de keuze voor bepaalde
aanduidingen of een bepaalde presentatie van kaartmateriaal neemt de Europese Unie geen standpunt in over de wettelijke
status van een land, gebied, stad of regio, noch over de autoriteiten en de grenzen ervan.

Download

Publicatiedatum:

2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

50

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek