Routekaart | Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

[ Bron : Ministerie I&W]

Samenvatting

In dit uitvoeringsprogramma wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste acties op het gebied van klimaatadaptatie die
al worden uitgevoerd of waarvan de uitvoering in voorbereiding is. Het document is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe
Nederland zich aanpast aan klimaatverandering en wat daar de komende tijd nog voor nodig is. Dit uitvoeringsprogramma
laat ook zien hoe de uitvoering van de NAS wordt aangepakt en welke extra stappen nodig zijn om te versnellen; die zijn samengevat in vijf prioriteiten. Die prioriteiten willen we oppakken in het kader van de herijking van de NAS, die naar verwachting in 2026 wordt gepubliceerd.

Download

Publicatiedatum:

november 2023

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

112

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek