NIPV – veiligheidsrisicos AAVs op chemische clusters – rapport fase 1

[ SDN Projecten – Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – fase 1 – Safety Delta Nederland (SDN) ]

Op industrieterreinen en chemische clusters zijn talrijke (petrochemische) bedrijven gevestigd. Op deze terreinen vindt veel transport (van gevaarlijke stoffen) plaats. Nu de transportsector vergroent betekent dit dat meer en meer met alternatieve brandstoffen wordt gereden.

De huidige BRZO-wet- en regelgeving zegt niets over de (toegestane) aandrijvingsvorm van trucks op dergelijke industrieterreinen. Een studie wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de (additionele) veiligheidsrisico’s op petrochemische sites van alternatief aangedreven vrachtwagens en om adviezen te formuleren om te komen tot proportionele veiligheidsmaatregelen ten aanzien van wegtransport van goederen (tanks en stukgoed) over bedrijfsterreinen.

Fase 1, een verkennende studie, brengt het aantal alternatief aangedreven vrachtwagens in kaart voor de periode 2008 tot 2021, geeft het resultaat van een literatuurstudie naar bestaande regelgeving, en geeft voorbeelden van bestaande procedures op chemische sites.

Download

Publicatiedatum:

12 april 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

19

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek