NPAL – De Veilige Plant: het verbeteren van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties in de keten

[ Bron: NPAL – https://www.npal.nl/artikel/methodiek-voor-het-verbeteren-van-de-veiligheidscultuur-en-prestaties-in-de-keten/    ]

Samenvatting

In regionaal veiligheidsnetwerk noord (Stichting NPAL, verbetercluster Health & Safety Excellence) is de afgelopen twee jaar het project ‘De Veilige Plant’ uitgevoerd gesubsidieerd met een Safety Deal.  De aanleiding voor het starten van dit project is de overtuiging bij bedrijven in de noordelijke industrie dat op het snijvlak tussen uitbesteder/asset owner en contractors nog veel winst te behalen valt op het gebied van veiligheid. Essentieel in deze aanpak is dat uitbesteders en contractors starten vanuit gedeelde waarden, namelijk vanuit gelijkwaardigheid, leergierigheid, transparantie en eigenaarschap. Bij 2 BRZO bedrijven en 1 ARIE bedrijf is De Veilige Plant methodiek ontwikkeld en getoetst.

Download

Publicatiedatum:

30 november 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

36

Taal:

Nederlands