NVVK 2020 – Beroepsprofiel Veiligheidskundige

[ Bron: NVVK website, https://www.veiligheidskunde.nl/publicaties/beroepsprofiel-veiligheidskundige  ]

Samenvatting

Arbeidsprocessen worden steeds complexer. Dat leidt tot andere, nieuwe gevaren en hogere risico’s. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) beschrijft de inhoud van het beroep veiligheidskundige. Daarnaast stelt zij criteria op ten aanzien van kennis, kunde en vaardigheden van haar leden-veiligheidskundigen.

Het Beroepsprofiel Veiligheidskundige beschrijft de rollen en kerntaken van een veiligheidskundige. Ook staat beschreven over welke bijbehorende kennis, kunde en vaardigheden hij moet beschikken om deze kerntaken uit te kunnen voeren. Daarnaast beschrijft het beroepsprofiel wat werkgevers of opdrachtgevers van een veiligheidskundige mogen verwachten. Naast een beschrijving van het beroep
biedt het Beroepsprofiel Veiligheidskundige een uniforme basis voor de afbakening en ontwikkeling van het veiligheidskundige onderwijs en een beoordelingskader bij examinering van kandidaatveiligheidskundigen.

Bij het opstellen van de criteria voor kennis, kunde en vaardigheden is rekening gehouden met de richtlijnen van het European Network for Safety and Health Practitioner Organizations (ENSHPO). Daarmee sluit de NVVK eveneens aan bij de Europese kwaliteitsnorm voor veiligheidskundigen.

Download

Publicatiedatum:

7 juni 2018

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

38

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek