Rapport Berenschot – Arcadis – Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

[ Bron: Tweede Kamer, Commissiedebat Externe Veiligheid 22 juni 2022, bijlage onderdeel 6, Commissiedebat: “Externe veiligheid” | Tweede Kamer der Staten-Generaal ]

Samenvatting

Brzo-bedrijven hebben door de aanwezigheid van en het werken met gevaarlijke stoffen veiligheidsrisico’s voor de eigeninrichting, de werknemers, de bezoekers en de omgeving. Binnen een cluster van Brzo-bedrijven zijn bijkomend onderlinge risico’s aanwezig, omdat de veiligheidsrisico’s van één bedrijf tot risico’s kunnen leiden bij nabijgelegen bedrijven.

Onderzoek (desk research en interviews) is uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe de onderlinge risico’s binnen een cluster van Brzo-bedrijven beperkt en beheerst kunnen worden, en met name hoe de overheid structurele samenwerking binnen clusters kan realiseren, door gebruik te maken van artikel 8 van het Brzo.

De uitkomst van het onderzoek is onder anderen dat artikel 8 de samenwerking tussen Brzo-bedrijven nauwelijks stimuleert en dat artikel 8 bij overheden en bedrijven laag op de agenda staat. Aanbevelingen zijn:

  1. de toepassing van artikel 8 te verbeteren en te verbreden om met toezicht en handhaving te sturen op samenwerking tussen Brzo-bedrijven;
  2. artikel 8 aan te passen zodat het, in aanvulling op informatie-wisseling, juridische eisen stelt aan samenwerking binnen clusters;
  3. gebruik te maken van andere instrumenten dan artikel 8 om samenwerking binnen clusters te realiseren.
Download

Publicatiedatum:

15 maart 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

28

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek