Publicatie | Toekomstverkenning Crisisbeheersing

[ Bron : NIPV ]

Samenvatting

De samenleving verandert; we worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van
onder andere klimaatverandering, technologische vooruitgang, pandemieën en toenemende
maatschappelijke onrust. Die maatschappelijke veranderingen en transities brengen voor
veiligheidsregio’s en professionals nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom heeft de Raad
van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) het Nederlands Instituut
Publieke Veiligheid (NIPV) verzocht een toekomstverkenning op het gebied van de
crisisbeheersing uit te voeren, voortbouwend op de Toekomstverkenning Brandweer. Het
project is gefinancierd door de RCDV en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Download

Publicatiedatum:

oktober 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

94

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek