VNCI 2020: Handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA). Voor MKB Brzo en andere chemiebedrijven

[Bron: VNCI, https://vnci.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5458591746 ]

Samenvatting

De Brzo locaties in Nederland willen een veilige operatie van hun bedrijfsactiviteiten waarborgen, waarbij zij moeten voldoen aan de Brzo vereisten. Een belangrijke pijler hiervoor is een gestructureerd managementsysteem voor procesveiligheid.

De MKB Brzo chemiebedrijven binnen VNCI (en daarbuiten) hebben behoefte aan praktische handvatten voor het opzetten en implementeren van een gestructureerd procesveiligheid managementsysteem. Om deze MKB VNCI-leden te ondersteunen heeft VNCI het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een praktisch toepasbare Handreiking Proces Safety Management Aanpak voor MKB Brzo bedrijven, specifiek gericht op de verschillende elementen van procesveiligheid.

De handreiking stimuleert een praktische en werkbare implementatie van procesveiligheidsmanagement. Met de handreiking kunnen MKB Brzo bedrijven en andere risicorelevante chemiebedrijven vaststellen of zij alle noodzakelijke bouwstenen van procesveiligheid in hun organisatie ingevoerd en onder controle hebben. De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

  1. Procesveiligheidscultuur als succesvoorwaarde;
  2. Zeven fundamentele bouwstenen voor procesveiligheid;
  3. Tien aanvullende bouwstenen voor procesveiligheid.

Een goede en optimale procesveiligheidscultuur wordt als een belangrijke succesvoorwaarde aangemerkt voor goed process safety management. De hoogst operationeel leidinggevende van een Brzo bedrijf, verder in deze Handreiking ‘Brzo Top Manager’ genoemd, heeft hierin een belangrijke en centrale rol. Betrokken leiderschap in procesveiligheid en het creëren van sociale veiligheid is een belangrijke succesvoorwaarde voor een goede en optimale cultuur met betrekking tot procesveiligheid.

De handreiking is verder opgebouwd uit bouwstenen waarin de belangrijkste zaken aangereikt worden voor een praktische implementatie per bouwsteen. De bouwstenen zijn afgeleid van de twintig elementen voor Risk Based Process Safety management (RBPSM) van het Centre for Chemical Process Safety (CCPS).

Download

Publicatiedatum:

7 december 2020

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

72

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek