VNCI – Handreiking security dreigingsscenario’s (petro)chemische industrie

[ Source: VNCI – https://www.vnci.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6544818177&title=handreiking-security-dreigingsscenario%2526%252339%253bs-petrochemische-industrie ]

Samenvatting

Securitybeleid draagt bij aan de continuïteit van een veilige bedrijfsvoering, het terugdringen van de negatieve gevolgen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag, het beschermen van intellectueel eigendom (IP) en het versterken van de weerbaarheid tegen (digitale/terroristische) dreigingen. 

De Koninklijke VNCI heeft samen met de VNCI Werkgroep Security een handreiking security dreigingsscenario’s (petro)chemische industrie opgesteld. 

Deze handreiking geeft de chemiebedrijven handvatten waarmee zij hun (cyber)security-risico’s in beeld kunnen brengen op basis van voor hun relevante dreigingsscenario’s. Hiermee kunnen bedrijven hun (cyber)security managementsysteem (verder) versterken. Op bedrijfsniveau kunnen de zwaartepunten van de aanpak verschillen en de handreiking vraagt maatwerk op bedrijfsniveau.

Download

Publicatiedatum:

7 juli 2022

Formaat:

PDF

Aantal pagina's:

23

Taal:

Nederlands

naar Bibliotheek