Goed leiderschap is cruciaal

Dit curriculum is ontwikkeld op initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in samenwerking met experts uit de industrie en wordt jaarlijks door Veiligheid Voorop georganiseerd. Het managen van veiligheid binnen de onderneming is onze eigen verantwoordelijkheid in de industrie. Deze opleiding geeft u de daarvoor benodigde bagage. Leren met en van elkaar staan in het programma voorop.

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel om de eindverantwoordelijke van een Brzo-bedrijf op te leiden tot een competente manager met een goed moreel kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s van zijn bedrijf zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is. Het afgelopen jaar zijn er 2 leergangen succesvol afgerond. In februari 23 is een nieuwe groep gestart en bij voldoende belangstelling zal Veiligheid Voorop in het najaar met een tweede groep van start gaan.

Meer informatie via deze link.

Naar artikel in onze bibliotheek