terug naar Projecten

Omschrijving

Op wereldschaal is ernstige schade geconstateerd bij procesinstallaties door de gevolgen van corrosie onder isolatie (COI). Bij veroudering staan geïsoleerde apparatuur en leidingen bloot aan COI. In Nederland is een groot deel van de procesinstallaties van de industrie al meer dan 30 jaar in bedrijf. In een aantal gevallen is COI de oorzaak is geweest van grote calamiteiten.

Productiebedrijven willen procesveiligheidsrisico’s veroorzaakt door deze COI, die het karakter heeft van een ‘sluipmoordenaar’, beheersen. COI is een degradatiemechanisme, dat optreedt bij geïsoleerde leidingen en apparaten bij temperaturen tussen 0 tot 150 graden C. Deze vorm van corrosie is lastig te beheersen, omdat de locaties waar COI optreedt moeilijk te bepalen zijn. Ook is de snelheid van degradatie afhankelijk van veel factoren en daardoor nauwelijks te voorspellen.

Via fundamentele kennis over coatings en de wijze van aanbrengen van coatings kan corrosie zo goed en lang mogelijk worden beheerst. Corrosie kan opgespoord worden met adequate non-destructive testing (NDT) technieken en inspectie monitoring systemen. Tenslotte zorgt een “risk based management” methodiek voor beheersing van alle relevante aspecten rondom COI.

Doel

Het doel van dit project is het voorkomen van corrosie onder isolatie door tijdige detectie van verschijnselen, selectie van geschikte coatings en toepassing van een risico gedreven onderhoudsbeslismodel.

Deze drie bouwstenen dragen gezamenlijk bij aan het beheersen van de COI risico’s en het voorkomen van calamiteiten en leveren ook nieuwe mogelijkheden om effectiever en tegen lagere kosten installaties te inspecteren op COI en te onderhouden. Bijkomend gevolg is een verbetering van de technische betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de procesinstallaties.

Verwacht / verkregen resultaat

Het project bestaat uit een aantal stappen, waaronder:

  • Het opstellen van best practices waarmee COI nauwkeuriger is vast te stellen en beter is te voorspellen met als drie onderdelen:
    1. Non-destructive testing (NDT): Een praktisch instrument om betrouwbare NDT technieken te kunnen selecteren. Het gaat om technieken waarmee in stappen van grof naar fijn zonder de isolatiebeplating te verwijderen, de aantasting van het basismateriaal kan worden vastgesteld.
    2. Coatings: een praktische richtlijn om te bepalen welke coating voldoende bescherming biedt tegen COI.
    3. “risk based” COI beslismodellen: een praktisch risico beslismodel waarmee het voorkomen en tegengaan van COI tegen zo laag mogelijke kosten wordt gerealiseerd.
  • Het beschikbaar stellen van de best practices aan Brzo-bedrijven en de VNCI- en VNPI-branche organisaties

Aan het project neemt een uitgebreide vertegenwoordiging van deskundigen en probleemeigenaren van productie- en onderhoudsbedrijven deel. Dit biedt een unieke kans de best beschikbare methodes en technieken voor het tegengaan van COI samen te stellen op basis van individuele kennis en ervaringen van de projectdeelnemers.

De best practices zijn een bovenwettelijke aanvulling op de Brzo-eisen en zijn eind 2019 gepubliceerd door World Class Maintenance.

Informatie SDN Kenniscentrum

Gerelateerde SDN projecten:   AIPSM 2021-0010: Pilot Roadmap Asset Management

Project code SVO 180012
Toegezegde subsidie € 298.152
Status Afgerond
Project periode oktober 2018 – december 2019
Samenwerkingsverband Ketensamenwerkingsverband
Project type Milieustudie (C)
Project thema’s Ketenverantwoordelijkheid

Veilige bedrijventerreinen en clusters

Penvoerder World Class Maintenance (WCM)
Project deelnemers Stork Asset Management Technology B.V.

Sitech Manufacturing Services C.V.

Koninklijke DSM N.V.

Temati B.V.

Venko Schilderwerken B.V.

BASF Antwerpen N.V.

Borealis Plastomers B.V.

Cuijpers Services B.V.

Fluor B.V.

OCI Nitrogen B.V.

Shell Nederland Chemie B.V.

SABIC Petrochemicals B.V.

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Vereniging Kwaliteitstoezicht Inspectie en Niet-Destructieve Technieken (KINT)

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION)

terug naar Projecten