Home » Themas

Safety Delta Nederland - Thema's

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Safety Delta Nederland richt zich op het voorkomen van noemenswaardige incidenten in de (petro)chemische industrie door het versterken van de hard-, soft- en mindware. De route hier naartoe is een continue verbetering van de technische- en sociale (proces)veiligheid beheersystemen.

Het vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid is opgebouwd rond de volgende vier thema’s:

Thema 1:
Risk | Control | Assurance

Lees meer…

Thema 2:
Veiligheidscultuur en Leiderschap

Lees meer…

Thema 3:
Meten van Veiligheidsprestaties
en Leren van Incidenten

Lees meer…

Thema 4:
Process Safety en
Asset Integrity Management

Lees meer…

De keuze van deze vier thema’s gaat uit van de klassieke (proces)veiligheidstheorie:

  • identificeer de (proces)veiligheidsrisico’s,
  • neem maatregelen om deze risico’s te beheersen, en
  • verifieer dat deze maatregelen werken.

Daarnaast bepalen de leiders de veiligheidscultuur binnen een organisatie en bouwen het lerend vermogen van een organisatie wanneer zaken anders lopen dan verwacht.Het effectief meten van veiligheidsprestaties en leren van incidenten ondersteunt dit, net als specifieke beheersmaatregelen in asset management en procesveiligheid.

Voor elk van de thema’s wordt kennis verzameld en verspreid. Door experts afkomstig uit de industrie, wetenschap en overheid worden verbeterpunten gekozen. De nadruk zal hierbij in eerste instantie liggen op ontwikkelingen in digitalisering en automatisering in relatie tot (proces)veiligheid,  beheersen van veroudering van installaties en het voorkomen van kennisverlies, en efficiëntieverbetering en procesinnovaties op het gebied van onderhoud en asset management.

Expertise Netwerken

Een Expertise Netwerk is een groep van experts rond een specifiek veiligheidsrisico thema en speelt een centrale rol in het verzamelen, ontwikkelen en delen van kennis over veiligheidsconcepten. Leden van zo’n groep zijn afkomstig uit de industrie, wetenschap en overheid.

Tot de activiteiten van een Expertise Netwerk behoren:

  • Zetten van SMART doelen voor verbeterprojecten

  • Initiëren, monitoren en evalueren van Projecten en Pilots
  • Hebben contact met gebruikers door nieuwsbrieven en events

Kennismakelaars

De kennismakelaar is een vertegenwoordiger van Kenniscentrum en staat in direct contact met mensen in de industrie die dagelijks bezig zijn met (proces)veiligheid.

Tot de activiteiten van een Kennismakelaar behoren:

  • Verzamelt vragen, legt de link met Expertise Netwerken en verwijst naar oplossingen, zoals bestaande handreikingen in de Kennisbank of e-learnings in de Academy.

  • Kijkt op verzoek van een brede groep (MKB) bedrijven ook ‘achter de voordeur’.

Stel uw vragen over veiligheidsthema’s

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsthema’s? Heeft u suggesties voor verbeterpunten? Of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel uw vraag