Home » Themas » Risk | Control | Assurance » Kenniscollectie – Intern | Extern Toezicht

Intern | Extern Toezicht

Safety Delta Nederland – Kennis Collectie

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Intern en Extern toezicht spelen een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. Deze kenniscollectie geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met toezicht in uw organisatie. De kenniscollectie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Bijgewerkt:
1 juni 2022 09:07

Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende in kaart brengen van veiligheidsrisico’s of het niet hebben van afdoende risico beheersmaatregelen.

Intern en/of extern toezicht monitoren de staat van de beheersing van de veiligheidsrisico’s.

Typische maatregelen om risico’s te beheersen

Intern | Extern toezicht omvat aspecten als:

  • Zetten van de te realiseren bedrijfsdoelen.

  • Overzicht houden van relevante wet- en regelgeving, van benodigde en verkregen vergunningen, en van eisen en wensen van andere belanghebbenden.

  • Bewust kiezen van een risicohouding, -appetijt en -tolerantie.

  • Het in kaart brengen van (proces)veiligheidsrisico’s en het implementeren van maatregelen om de risico’s op het gekozen niveau van volwassenheid te borgen.

  • Monitoren dat deze maatregelen effectief zijn met een afgesproken meetmethodiek en juiste, volledige, tijdige rapportages.

  • Onafhankelijk (laten) evalueren van het veiligheidsbeheersysteem, en de volledigheid en juistheid ervan, gebruik makend van de rapportages en waar nodig dit systeem verbeteren.

  • Het op peil houden van kennis over relevante standaarden en de veranderingen daarin.

Implementatie

Vragen vanuit verschillende leiderschapsrollen over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank

Strategisch (waarom)

Tactisch (wat)

Operationeel (hoe)

Academy

Tools

Naslagwerken

Artikelen

Mediatheek

Projecten

Hieronder vindt u informatie over projecten  gerelateerd aan dit Kennisdossier waar Safety Delta Nederland bij betrokken is, of is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal.