Home » Themas » Risk | Control | Assurance

Safety Delta Nederland - Thema 1: Risk | Control | Assurance

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Het bepalen van veiligheidsrisico’s, maatregelen om deze te beperken en manieren om te beoordelen dat deze maatregelen werken zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties. Verwachtingen zijn:

 • Leidinggevenden zetten werkprocessen op om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en om deze risico’s terug te brengen tot ALARP (As Low As Reasonably Practicable) en houden deze werkprocessen actueel.
 • Voor de hoogste veiligheidsrisico’s zijn voor ‘het ergste geloofwaardige geval’ scenario’s opgesteld en beoordeeld voor het effect op mens en milieu.
 • Waar redelijkerwijs uitvoerbaar worden veiligheidsrisico’s weggenomen of verlaagd.
 • Leidinggevenden verzorgen plannen en doen voorbereidingen voor hulp bij noodsituaties die de gevolgen beperken en het mogelijk maken om de bedrijfsvoering te hervatten.
 • Leidinggevenden geven zekerheid aan belanghebbenden dat maatregelen genomen zijn om de veiligheidsrisico’s te beperken, dat deze maatregelen geschikt en effectief zijn en dat dit een juiste weergave is van de werkelijkheid.
 • In opvolging van audit uitkomsten houden leidinggevenden zicht op het bepalen en het volledig uitvoeren van verbeteractiviteiten die nodig zijn om veiligheidsmaatregelen te versterken.

Expertise Gebieden

Zelfbeoordeling (Peer Reviews)

Activiteiten voor behalen SDN ambitie In kaart brengen gemeenschappelijke procesveiligheidsrisico’s en de risicobeheersing ervan middels toepassing standaarden.

Evalueren procesveiligheidsrisico’s via zelfbeoordeling of een ‘peer review’. Onafhankelijke beoordeling (VTH).

Voorkomen domino-effecten bij bedrijven clusters.

Lopende Projecten
 1. Studie TU Delft naar cluster parameters (DV 2030) – [tijdsperiode: Q4 2020- Q3 2021]
 2. RCA 2021-0002: Pilot SDN Quick Scan Process Safety Management– [tijdsperiode: Q2 2021- Q2 2022]
 3. RCA 2021-0006: VNCI MKB Process Safety Peer Reviews – [tijdsperiode: Q3 2021- Q1 2022]
Afgeronde Projecten
Kennisbank
 1. Waar vind ik informatie over industrie standaarden – Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen?
 2. Waar vind ik informatie over industrie standaarden – Arbo catalogi?
 3. Waar vind ik expertise over het uitvoeren van een zelf-beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem?
 4. Waar vind ik de Safety Maturity Tool van VOTOB?
 5. Waar is informatie over domino-effecten bij bedrijven clusters?
Technology Catalogue
 1. Waar vind ik Risk Assessment gereedschappen en technieken?
 2. Zoek in de Technology Catalogue
Academy

Privaat-publieke samenwerking

Activiteiten voor behalen SDN ambitie Hulp bij noodsituaties
Samenwerking in brandbestrijding
Lopende Projecten
 1. LSC 2021-0012: KIA MV experiment: ontwikkelen van nieuwe middelen of methoden voor gevaren-identificatie en risicobeoordeling (“veilig zijn”) en omgaan met onzekerheden en percepties (“veilig voelen”) in het kader van verbetering van missie-gedreven innovatiesystemen – [tijdsperiode: Q3 2021- Q2 2022]
Afgeronde Projecten
Kennisbank
 1. Waar vind ik  informatie over passieve brandbeveiliging?
 2. Waar vind ik voorbeelden over communicatie bij noodsituaties?
Technology Catalogue
Academy

Opkomende risico’s in relatie tot Transities

Activiteiten voor behalen SDN ambitie In kaart brengen van nieuwe procesveiligheidsrisico’s en de risicobeheersing ervan middels ontwikkeling van standaarden en technieken.
Lopende Projecten
 1. Verkennende studie naar fundamentele (nieuwe) veiligheidsrisico’s bij grootschalige productie van groene waterstof (ISPT) – [tijdsperiode Q2 2021 – Q4 2022]
Afgeronde Projecten
Kennisbank
Technology Catalogue
Academy

Stel uw vragen over veiligheidsconcepten

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsconcepten of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Stel een vraag