Veiligheid als gezamenlijke missie van overheid en Brzo-bedrijven naar een duurzame toekomst

Er komen nogal wat uitdagingen af op de industrie; de hoge kosten voor energie, arbeidsmarktkrapte
en schaarste van grondstoffen en hogere grondstofprijzen. Voor een veilige werk- en leefomgeving zijn grote en kleine oplossingen nodig.

Op 22 november vindt het jaarlijkse Nationaal Congres Brzo-Seveso plaats in Utrecht. Dit congres
brengt alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, Brzo-bedrijven, onderzoeks-
en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden. U wordt in één dag bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen op Brzo-gebied. Tijdens deze 8e editie staat samen werken aan veiligheid centraal. Er
is veel interactie onder de deelnemers en paneldiscussies zijn dan ook een terugkerend onderdeel op
het programma. We blikken alvast vooruit op enkele thema’s en sprekers.

Net als andere jaren staat het onderwerp inspectiethema’s op het programma. Erwin de Bruin van
Bureau BRZO+ trapt de dag af met de eerste ervaringen die de inspectiediensten hebben opgedaan
met de nieuwe inspectiemethodiek die onder zijn leiding is ontworpen. Uiteraard komen de
inspectieresultaten aan bod. Na deze terugblik kijkt hij naar de toekomst en onthult hij de
inspectiethema’s voor 2023.

In het navolgende panel bespreken Brzo-bedrijven en de driehoek van uitvoeringsorganisaties hun
ervaringen bij inspecties naar voren vertegenwoordigd door Loes de Maat (directeur van
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en Annemarie van Daalen (directeur Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond). De theorie van de regels en de praktijk van inspecties, hoe sluiten partijen
optimaal op elkaar aan? Hoe komt je tot een transparante veiligheidscultuur? Arjan van Dijk neemt
namens Safety Delta Nederland deel aan deze discussie.

Nieuw onderwerp dit jaar is cybersecurity. Het is een belangrijk veiligheidsissue met gevolgen die
niet te overzien zijn. Wat doe je er dus aan om een aanval te voorkomen? Maayke Maas en Hugo van
Aardenne van Ploum Rotterdam Law Firm belichten cyberveiligheid vanuit de juridische kant. Wat
houdt de nieuwe wetgeving en hoe voorkom je handhaving en sancties? Met concrete tips kan je de
volgende dag direct aan de slag.

Dit jaar staat de energietransitie ook een belangrijk onderdeel op het programma. Nieuwe transportstromen brengen nieuwe risico’s met zich mee,
net als nieuwe brandstoffen, accu’s en windmolens. Dirk Jan de Boer van adviesbureau Oostkracht 10
belicht de impact op veiligheid van deze ontwikkelingen.

Tijdens het break out programma is er een ruime keuze aan workshops waar in kleine groepen veel
interactie zal zijn. Er is keuze uit onder andere actieve participatie bij de omgevingswet, digitale
oplossingen bij crisiscommunicatie en de actuele stand van zaken rondom gevaarlijke stoffen.

Mis het niet! Voor SHE-managers, KAM-managers, veiligheidsfunctionarissen en preventiemanagers
is het 8e Nationaal Congres Brzo-Seveso dé gelegenheid om in gesprek te gaan met experts, te leren van
ervaringen van andere bedrijven en op de hoogte te komen van nieuwe wetgeving. Voor Brzo- bedrijven geldt een speciaal tarief van €599,- Bekijk hier het hele programma en boek je ticket.

Publicatiedatum:
18 oktober 2022