Veiligheid is een kritische factor voor de reputatie en duurzame ontwikkeling van
(risicovolle) organisaties. Opslag, productie, bewerking, verwerking, en transport van
gevaarlijke stoffen brengt altijd risico’s mee voor de organisatie en de omgeving. Van deze
organisaties wordt verwacht dat zij deze risico’s voortdurend minimaliseren en beheersen.
Medewerkers spelen een grote rol in het minimaliseren en beheersen van risico’s.
Maar hoe krijgt u als organisatie inzicht en grip op het kennisniveau van medewerkers op
gebied van veiligheid? En als het dan toch fout gaat, kunt u dan de gevolgen hiervan
beheersen en minimaliseren?

Om u hierbij te helpen hebben Safety Delta Nederland en VakQundig de handen
ineengeslagen. VakQundig verbetert het veiligheidsniveau in organisatie door middel van
een innovatieve leermethodiek. Zo verkrijgen organisaties optimaal inzicht in het
kennisniveau van haar medewerkers, kunnen zij actief hierop sturen, en daarmee
medewerkers trainen en het veiligheidsniveau verbeteren.

Op 27 september geeft VakQundig een interactieve presentatie op het Safety Delta
Nederland – On Tour evenement. Hierin komt onder andere het volgende onderwerp aan
bod: hoe kunnen organisaties bewust en actief werken aan het meten, verbeteren en
borgen van veiligheid, kwaliteit en reputatie.

Publicatiedatum:
19 September 2022