Op donderdag 10 juni organiseerde Safety Delta Nederland (SDN) een interactieve webinar over de huidige stand van zaken en de voorgang rondom procesveiligheid. Er waren 23 deelnemers uit overheid, industrie en wetenschap aanwezig. Dit document bevat een kort verslag van de bijeenkomst.

Verslag

Safety Delta Nederland staat voor vinden, verbinden en vernieuwen in (proces)veiligheid.

De ambitie is om de Nederlandse (petro)chemie in 2030 tot de veiligste ter wereld te doen zijn. Ook willen we internationaal erkend worden over de manier waarop we dit door intensieve samenwerking tussen industrie, overheid en wetenschap (‘de Triple Helix’) op een innovatieve wijze weten te bereiken.

Veiligste zijn betekent geen significante incidenten (zogenaamde Seveso III, of MARS incidenten). Gelukkig komen die heel weinig voor. Volgen van het aantal en type ‘ongewone voorvallen’ kan dan een indicator zijn van hoe goed de veiligheidsrisico’s worden beheerst.

Het welslagen van deze Triple Helix samenwerking betekent bouwen van vertrouwen tussen partijen. Om versnippering te voorkomen willen we weten wie wat al doet en willen we samen keuzes maken in onderwerpen en projecten die het grootste verschil maken in het verbeteren van de (proces)veiligheid.

Kenniscentrum

Het SDN Kenniscentrum wil informatie over procesveiligheid vinden en verbinden!

Ieder bedrijf verdient toegang tot de beste informatie om de (proces)veiligheid te kunnen verbeteren in haar organisatie. Daartoe richt het Kenniscentrum zich op 3 elementen:

  • Kennis wordt laagdrempelig en toegankelijk beschikbaar door de inzet van een Kennisbank, SDN Technology Catalogue en een SDN Academy.
  • Toepassingen komen naar uw organisatie (Brzo, Overheid, Instituut) toe via onze projecten en kennismakelaars
  • Verbindingen creëren tussen gebruikers en experts via events en netwerkgroepen: weet wat er speelt!

Innovatiecentrum

Het Innovatiecentrum maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen in Nederland gaande zijn, brengt onderzoeks- en innovatiebehoeften en partners bij elkaar. Het centrum zal nieuwe onderzoeksprogramma’s initiëren en coördineren, bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten verbeteren en ontwikkelen, en helpen om hiervoor financieringsbronnen te vinden.

Daartoe richt het Innovatiecentrum zich op 3 elementen:

  • Innovatie: Inventarisatie van de innovatie-behoefte (marktconsultatie)
  • Netwerk: Initiëren en versnellen van ideeën, voorstellen en projecten in de triple helix
  • Implementatie: uitvoeren van projecten en implementeren van innovaties op de werkvloer

Meer informatie:

Tijdens de webinar is er informatie over een aantal platformen en tools gedeeld. Deze zijn hier onder te vinden:

Op de SDN website vindt u alle informatie over de SDN. Op de website is meer te vinden over het kennis- en het innovatiecentrum. Hier kunt u ook meer informatie vinden over het SDN Kenniscentrum en het SDN Innovatiecentrum. Het Kenniscentrum bestaat uit een aantal onderdelen, de verzamelde kennis over procesveiligheid bieden we u aan via onze diverse platformen:

In de SDN  De SDN Kennisbank vindt u verwijzingen naar kennis over procesveiligheid, zoals verwijzingen naar publicaties aangeboden door de SDN of andere partijen, beschikbare relevante opleidingen, Frequently Asked Questions. In onze SDN Technologiecatalogus vindt u het (commerciële) aanbod van technologieën en dienstverlening op het gebied van procesveiligheid, waarover u met andere eindgebruikers in gesprek kunt gaan. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van De SDN Academy. Met ons trainingsplatform willen we via korte leermodules (complexe) onderwerpen met betrekking tot procesveiligheid op een laagdrempelige manier uitleggen aan de gebruiker. We hopen dit platform in september te kunnen lanceren. Expert Netwerken rond diverse procesveiligheidsthema’s spelen een centrale rol in het verzamelen, ontwikkelen en delen van kennis over veiligheidsconcepten. Wilt u op de hoogte blijven over toekomstige SDN evenementen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.