Home » Wireframe05 – Academy
Bijgewerkt:
23 oktober 2023 11:57

Academy

Safety Delta Nederland – Educatie

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Waarom de Academy?

Leer meer om je veiligheidssysteem te versterken en verbeteringen te implementerenmet met de e-learning modules uit de Academy.

In de Academy, die toegang geeft tot diverse Kenniscollecties over veiligheidsonderwerpen, kun je je blijven ontwikkelen op belangrijke veiligheidsthema’s. Je vindt hier kennis over het bepalen en beheersen van veiligheidsrisico’s, krijgt inzicht in hoe goed beheersmaategelen werken door te meten en te leren van incidenten,  en hoe dit ondersteund wordt door een gezonde  veiligheidscultuur.


Thema 1:  Risicobeheersing en Borging

Het bepalen van veiligheidsrisico’s, maatregelen om deze te beperken en manieren om te beoordelen dat deze maatregelen werken zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Intern en Extern Toezicht

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende in kaart brengen van veiligheidsrisico’s of het niet hebben van afdoende risico beheersmaatregelen.

Interne en/of externe toezichthouders monitoren de staat van de beheersing van de veiligheidsrisico’s. Typische activiteiten zijn:

 • Zetten van de te realiseren bedrijfsdoelen.

 • Overzicht houden van relevante wet- en regelgeving, van benodigde en verkregen vergunningen, en van eisen en wensen van andere belanghebbenden.

 • Bewust kiezen van een risicohouding, -appetijt en -tolerantie.

 • Het in kaart brengen van (proces)veiligheidsrisico’s en het implementeren van maatregelen om de risico’s op het gekozen niveau van volwassenheid te borgen.

 • Monitoren dat deze maatregelen effectief zijn met een afgesproken meetmethodiek en juiste, volledige, tijdige rapportages.

 • Onafhankelijk (laten) evalueren van het veiligheidsbeheersysteem, en de volledigheid en juistheid ervan, gebruik makend van de rapportages en waar nodig dit systeem verbeteren.

 • Het op peil houden van kennis over relevante standaarden en de veranderingen daarin.

Meer leren


Thema 3:  Meten van Veiligheidsprestaties en Leren van Incidenten

Meten is weten, en leren is de basis van verbeteren in veiligheid.

Monitoren

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, omdat één of meerdere onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem niet goed blijken te werken.

Indicatoren die specifiek zijn voor een locatie, en gericht om de staat van het veiligheidsbeheerssysteem in de tijd te volgen, helpen om het systeem van maatregelen om veiligheidsrisico’s te beheersen op orde te houden.

Dit zijn vaak combinaties van ‘leading‘ en ‘lagging’ indicatoren. Leading indicatoren zijn vaak ontworpen om informatie te geven over de staat van werkprocessen. Lagging indicatoren zijn meestal uitkomsten.

Implementatie van indicatoren houdt onder meer in:

 • Kies een beperkt aantal leading indicatoren voor de belangrijkste werkprocessen en zorg dat die zinvol en bruikbaar zijn voor medewerkers die deze processen uitvoeren.

 • Verzamel regelmatig de resultaten vanuit delen van de organisatie (of sector) en aggregeer uitkomsten.

 • Gebruik leading en lagging indicatoren in management reviews om de staat van de genomen maatregelen te beoordelen waar nodig verbeteringen in gang te zetten.

 • Gebruik industrie standaarden voor de definitie van lagging indicatoren.

 • Gebruik lagging indicatoren om prestaties van organisaties te vergelijken met als doel te leren van anderen.

Meer leren
 • Indicatoren Industriële Procesveiligheid. Module 1 – Nut van prestatie indicatoren

Leren van incidenten

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende leren van (bijna) incidenten in de eigen organisatie of die van anderen.

Typische beheersmaatregelen zijn:

 • Het stimuleren van een veiligheidscultuur waarin alle incidenten of ongewone voorvallen worden gerapporteerd aan leidinggevenden.

 • Het tijdig en systematisch verzamelen van informatie over het incident (wat, wanneer, wie) waarbij het diepgang van informatie verzameling afhangt van de gevolgen van het incident.

 • Het tijdig en volledig rapporteren van incidenten aan het bevoegd gezag.

 • Het uitvoeren van gedegen incidentonderzoek aan gevallen met het hoogste leerpotentieel (waarom).

 • Het hebben van een leersessie met het management team van de organisatie en prioritering van mogelijke verbeteringen in bestaande maatregelen om (proces)veiligheid te borgen.

 • Monitoren van tijdige en volledige opvolging van deze vastgestelde acties.

 • Delen van lessen binnen de organisatie, met het bevoegd gezag en met de sector.

 • Het beoordelen van lessen van anderen op mogelijke verbeteringen van de eigen maatregelen om (proces)veiligheid te borgen.

Meer leren
 • SAQ Light


Thema 4: Procesveiligheid en Asset Integrity Management

Process Safety management en daarmee samenhangend Asset Integrity Management zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Veroudering

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, ten gevolgen van verouderende installaties of verouderende kennis over deze installaties.

 • Omgaan met verouderende installaties of verouderende kennis.

 • Bepalen Staat van de Assets

Meer leren

Corrosie onder isolatie

Naar de kenniscollectie
Over welke situaties gaat het?

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van corrosie onder isolatie bij installaties waarin gevaarlijke stoffen gebruikt worden.

 • In kaart brengen van onderdelen van een installatie met hoge risico’s op corrosie onder isolatie

 • Regelmatige inspectie van deze gebieden, inclusief de toestand van het aangebrachte isolatie materiaal

 • Toepassen van coatings

Meer leren


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsvraagstukken of zoekt u informatie die u (nog) niet in de kenniscollecties hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel uw vraag