Home » Wireframe06 – Kennisportaal
Bijgewerkt:
17 oktober 2023 18:26

Kennisportaal

Safety Delta Nederland – Kenniscollecties

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Waarom het SDN Kennisportaal?

Het SDN Kennisportaal, dat toegang geeft tot diverse Kenniscollecties over veiligheidsonderwerpen, kun je je blijven ontwikkelen op belangrijke veiligheidsthema’s. Je vindt hier kennis over het bepalen en beheersen van veiligheidsrisico’s, krijgt inzicht in hoe goed beheersmaategelen werken door te meten en te leren van incidenten,  en hoe dit ondersteund wordt door een gezonde  veiligheidscultuur.


Thema 1:  Risicobeheersing en Borging

Het bepalen van veiligheidsrisico’s, maatregelen om deze te beperken en manieren om te beoordelen dat deze maatregelen werken zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Naar de kenniscollectie

Intern en Extern Toezicht

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende in kaart brengen van veiligheidsrisico’s of het niet hebben van afdoende risico beheersmaatregelen.

Naar de kenniscollectie

Industrial Cyber Security

Het voorkomen van een cyber security incident met diefstal van gegevens of langdurig uitval van assets met als gevolg financiële en reputatiekosten.

Naar de kenniscollectie

Klimaatadaptatie

Het voorkomen van een incident als gevolg van onvoldoende maatregelen voor de beheersing van nieuwe risico’s als gevolg van klimaatverandering.

Naar de kenniscollectie

Energietransitie

Het voorkomen van een incident als gevolg van onvoldoende maatregelen voor de beheersing van nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie.


Thema 2:  Veiligheidscultuur en Leiderschap

Veiligheidscultuur en bijbehorend leiderschap zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Naar de kenniscollectie

Veiligheidscultuur

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van een onvolwassen veiligheidscultuur van een organisatie.

Naar de kenniscollectie

Veiligheidsbeleving

Het voorkomen van een ongewoon voorval dat leidt tot omgevingshinder met als gevolg financiële of reputatieschade door onvoldoende voorbereiding van buren.

Naar de kenniscollectie

Veiligheidskunde

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende competentie en/of capaciteit voor het identificeren en beheersen van veiligheidsrisico’s.


Thema 3:  Meten van Veiligheidsprestaties en Leren van Incidenten

Meten is weten, en leren is de basis van verbeteren in veiligheid.

Naar de kenniscollectie

Monitoren

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, omdat één of meerdere onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem niet goed blijken te werken.

Naar de kenniscollectie

Leren van incidenten

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van onvoldoende leren van (bijna) incidenten in de eigen organisatie of die van anderen.


Thema 4: Procesveiligheid en Asset Integrity Management

Process Safety management en daarmee samenhangend Asset Integrity Management zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties.

Naar de kenniscollectie

Veroudering

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, ten gevolgen van verouderende installaties of verouderende kennis over deze installaties.

Naar de kenniscollectie

Corrosie onder isolatie

Het voorkomen van een incident, of escalatie van een klein ongewoon voorval tot een groot incident, als gevolg van corrosie onder isolatie bij installaties waarin gevaarlijke stoffen gebruikt worden.


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsvraagstukken of zoekt u informatie die u (nog) niet in de kenniscollecties hebt kunnen vinden? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stel uw vraag