Op vrijdag 4 december 2020 vond de derde workshop rondom het thema Communicatie met de Omgeving plaats. De workshops zijn een samenwerking geweest tussen Roadmap 3 (transparante sector) en Roadmap 4 (ruimte voor (petro)chemische clusters).

Dit jaar kozen de roadmaps ervoor om de bijeenkomst online te laten plaatsvinden, in tegenstelling tot de eerste twee workshops (24 mei en 8 november 2019) rondom hetzelfde thema. Op deze manier is het gelukt om er toch een – zeer geslaagd – vervolg aan te geven.

Op het programma stonden drie presentaties vanuit verschillende regio’s: het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg informeerden de circa 30 deelnemers over de ontwikkelingen bij Chemelot rondom het thema Communicatie met de Omgeving en de Belevingsthermometer. Daarna vertelde de veiligheidsregio Zeeland over het programma Zeeland Veilig en tot slot zijn wij bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de oprichting van het Burengesprek Botlek Europoort. Deze presentaties werkten niet alleen inspirerend om mee aan de slag te gaan na afloop van de workshop, maar gaven ook waardevolle input voor het interactieve gedeelte van de workshop zelf.

De deelnemers, afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als overheidsinstellingen en kennisinstituten, konden zich opgeven voor drie deelsessies. Deze vonden plaats via een online platform, waarbij gezamenlijk gewerkt werd aan verschillende opdrachten.

In de eerste deelsessie werd gesproken over communicatienetwerken. Vragen die o.a. aan bod kwamen waren wie er volgens de deelnemers betrokken moeten en kunnen zijn bij communicatie over risico’s, vanuit welke rol zij dat doen en welk belang zij erbij hebben. Eén voorbeeld was het idee een ‘communicatie basistool’ te ontwikkelen, waarbij de structuur van communicatie met de omgeving landelijk op eenzelfde manier zou werken, maar wel met de mogelijkheid tot maatwerk.

Tijdens de tweede sessie keken we naar de beschikbare ruimte voor verbetering van de communicatie, die de drie verschillende stakeholders binnen de netwerken hebben. Centrale vraag was, welke opties overheden, bedrijven en omwonenden hiervoor hebben. Ook werden aandachtspunten besproken, zoals het niet beperken van communicatie met de omgeving tot communicatie over risico’s. Transparante communicatie bleek het sleutelwoord.

In de derde deelsessie keken de deelnemers naar hoe in gesprek te blijven met de omgeving. De hamvraag was: hoe blijf je ten alle tijden in verbinding met een representatieve groep omwonenden om wederzijds vertrouwen en begrip te verbeteren. Hierbij werd o.a. het gebruik van verschillende communicatiemiddelen aangedragen als belangrijk aspect. Dit werd ook al eerder belicht tijdens de drie plenaire presentaties. Tijdens de workshop kwam van alles voorbij: van het ontwikkelen van een app, het gebruik van social media, een quiz voor de omgeving, Tv-uitzendingen en het organiseren van webinars, tot het in gesprek gaan met de dorpsraad.

Conclusie was dat het thema ‘communicatie met de omgeving’ zeer veelzijdig en belangrijk is. In aanwezigheid van de programmadirecteur van de SDN, Arjan van Dijk, luidde dan ook het advies dit thema mee te nemen na de afronding van DV2030.

Bron:
DUURZAME VEILIGHEID 2030