Op 20 juni vond in DeFabrique in Utrecht de jaarlijkse Veiligheidsdag plaats van Veiligheid Voorop, mede georganiseerd met VOMI, de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. In samenwerking met de Safety Delta Nederland (SDN), de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), de Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN) en SEVESO+ werd aan circa 190 deelnemers uit de industrie, overheid en wetenschap een gevarieerd programma aangeboden dat bestond uit een plenair gedeelte en een vijftal workshops.

Arjan van Dijk, programmadirecteur SDN, ging in zijn workshop in op het verbeteren van veiligheid bij Seveso bedrijven. Om prioriteiten te kunnen stellen voor gezamenlijke en industrie brede verbeterprogramma’s, inspectiethema’s etc. is het belangrijk dat stakeholders in de keten komen tot een gezamenlijk beeld van wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Dit kan echter alleen als er voldoende vertrouwen is in elkaar om data die beschikbaar zijn met elkaar te delen en er voldoende wil om met elkaar daarover te praten.

Met een 50-tal deelnemers werd in twee sessies een discussie gevoerd hoe dit beeld aangescherpt zou kunnen worden, wat knelpunten zijn en welke stappen er gezet kunnen worden om vertrouwen tussen partijen te versterken.

Het was een goede discussie, die leidde tot de volgende, breed gedragen, uitkomsten om veiligheid verder te verbeteren:

  • De maatschappelijke context stelt hoge eisen aan verantwoord ondernemen.
  • Er zou meer gedaan moeten worden om de veiligheidsprestaties verder te verbeteren.
  • Veel van de workshop deelnemers vinden de werkrelatie met de toezichthouder goed.
  • Er is ruimte voor verbetering in het interne toezicht door bedrijven op het beheersen van de veiligheidsrisico’s.
  • Om beter sectoraal te leren is het nodig om: de juiste condities te creëren, de netwerken te versterken, beter te leren van (bijna) incidenten en implementatie van praktische oplossingen bij bedrijven te stimuleren.