Inventarisatie van de behoefte van de industrieclusters aan grootschalige infrastructuur voor transport van elektriciteit, waterstof, warmte en CO2 nodig voor het realiseren van klimaatdoelstellingen.

In dit rapport wordt een inventarisatie gegeven van de (nieuwe) energie-infrastructuur die noodzakelijk is voor de Nederlandse industrieclusters om hun klimaatdoelen te halen. Belangrijke aspecten zijn de kosten, de taakverdeling tussen industrie en overheid bij het ontwikkelen van de infrastructuur en de ruimtelijke, institutionele en technische knelpunten.

Significance score:

Clarity:

What control measures are available?

Target Group(s):

  • Policy makers
  • Site managers
  • Strategic leadership

Risk Theme:

  • Risk | Control | Assurance - new risks
Category Publisher Maker Language

Publication

-

TNO

Dutch