Safety Delta Nederland

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Safety Delta Nederland (SDN) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse (petro)chemische industrie en haar ketenpartners, wetenschapsinstellingen en de overheid. De SDN ambitie is dat de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld is en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie heeft op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.

LinkedIn

Trending Safety Topics

  • Drie consortia ontvangen financiering voor toepasbare Safe-by-Design principes voor chemische producten en processen

  • In gesprek met Nico Mulder over het Handboek Procesveiligheid

  • Interview met Hans Jan de Jong

  • In gesprek met Willem Henk Streekstra over Cyber Security

  • BLOG – Veiligheidsdag

  • Artikel – VAM 2022-3: Voorspellend onderhoud wordt sleuteltechniek

  • Artikel – Onderzoeksvraag “Ethical Fading”

  • Symposium on Loss Prevention 5-8 June 2022 – SDN Keynote speech

Kenniscollecties
Mediatheek

Actueel