Home » Academy » Kenniscollectie – Klimaatadaptatie
Bijgewerkt:
24 April 2024 14:43

Klimaatadaptatie

Safety Delta Nederland – Kenniscollectie

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Waarom klimaatadaptatie?

Klimaatverandering kan leiden tot nieuwe risico’s voor de proces- of omgevingsveiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met dit nieuwe risico in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Klimaatadaptatie bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Vragen vanuit verschillende tactische of operationele leiderschapsrollen over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: klimaatadaptatie.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • FEAT 2.0 Reference Guide working document
 • The Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) 2.0 – Pocket Guide
 • RIVM 2021-0050: Klimaatverandering-en-brzo-bedrijven

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • Adaptatiestrategie Waterveiligheid Haven van Rotterdam

 • Chemical releases caused by natural hazard events and disasters

 • Adaptation gap report 2020

 • Thinking the unthinkable: A perspective on Natech risks and Black Swans

 • Nationale Klimaatanalyse 2022 – 2026

 • Natech Risk Management: 2017-2020 Project Results

 • Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

 • Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Handreiking Climate change mitigation and adaptation
 • 4 grootste uitdagingen voor een klimaatbestendige industrie
 • The impact of climate change on activity and prices – insights from a survey of leading firms
 • Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
 • Creating Sustainable Organizations with Ryan Kushner & Carola Wijdoogen
 • Een regionale adaptatiestrategie: hoe doe je dat? – Klimaatweb
 • Linking corporate climate adaptation strategies with resilience thinking – ScienceDirect
 • 35 miljard euro extra voor klimaat, met name om industrie te verduurzamen

en andere relevante informatie

 • Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid
 • Website – Risicokaart.nl

Welke initiatieven zijn voor mij beschikbaar? 

Hieronder vindt u informatie over projecten  gerelateerd aan deze kenniscollectie waar Safety Delta Nederland bij betrokken is.

 • Onderzoeksvraag: Opkomende veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie
 • Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 3: Praktijktest

Op de hoogte blijven?

"*" indicates required fields

Naam
This field is for validation purposes and should be left unchanged.