Home » Innovatiecentrum

Safety Delta Nederland – Innovatiecentrum

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Welkom bij het Innovatie centrum van Safety Delta Nederland!

Het SDN Innovatiecentrum verbindt bedrijven, wetenschap en overheid om innovaties te versnellen en kennis te creëren die de veiligheid en concurrentiekracht van de chemische industrie duurzaam versterken.

Innovaties in veiligheid spelen een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. Deze pagina geeft u informatie over ons innovatie programma: activiteiten, nieuws, onderzoeksvragen, informatiebronnen en projecten.

Innovatie kalender

Innovatie nieuws

Onze missie

Het Innovatiecentrum maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen in Nederland gaande zijn, brengt onderzoeks- en innovatiebehoeften en partners bij elkaar. Het centrum zal nieuwe onderzoeksprogramma’s initiëren en coördineren, bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten verbeteren en ontwikkelen, en helpen om hiervoor financieringsbronnen te vinden.

Onze focus

De focus ligt op innovatie rond een aantal speerpunten die aansluiten op trends en ontwikkelingen in de markt, zoals:

  • ‘mindware’ – bijvoorbeeld psychologische veiligheid, cultuur, leiderschap en leren

  • ‘software’ – bijvoorbeeld veiligheidsmanagementsystemen, Leren van Incidenten of nieuwe modellen/methoden; en

  • ‘hardware’ – bijvoorbeeld Asset Integrity en de ontwikkeling van nieuwe technische veiligheidsproducten.

Daarbij worden inhoudelijk verbindingen gelegd met de grote uitdagingen, ontwikkelingen en transities in deze tijd, zoals de energietransitie, klimaat, maatschappelijk verdienvermogen en ontwikkeling van sleuteltechnologieën, en wordt gezocht naar maatschappelijke meerwaarde. Samen met onze stakeholders wordt op dit moment een werkplan opgesteld.

Top Innovatie Ideeën

Het InnovatieCentrum heeft onderzoeksvragen gedefinieerd op basis van individuele gesprekken met koplopers en ondertekenaars van het SDN-convenant. Deze onderzoeksvragen zijn vervolgens aangevuld en gecomplementeerd door de Klankbordgroep van het SDN Kenniscentrum), en de Programmaraad en Wetenschapsraad van het SDN Innovatiecentrum.

Onderzoeksvragen

0
Onderzoeksvragen

Ideeën

Naslagwerken – Innovatie

Artikelen – Innovatie

Mediatheek – Innovatie

Innovatie projecten

Stel uw vragen of deel uw suggesties

Heeft u ideeën voor innovaties in veiligheidsconcepten? Waar denkt u dat we als Safety Delta Nederland nog stappen moeten gaan maken op veiligheidsgebied?

Zoekt u informatie over innovatieprojecten?

Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een idee