Home » Innovatiecentrum
Bijgewerkt:
8 February 2023 15:14

Innoveer

Safety Delta Nederland – Innovatiecentrum

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Het SDN Innovatiecentrum verbindt bedrijven, wetenschap en overheid om innovaties te versnellen en kennis te creëren die de veiligheid en concurrentiekracht van de chemische industrie duurzaam versterken.

Innovaties in veiligheid spelen een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. Deze pagina geeft u informatie over ons innovatie programma: activiteiten, nieuws, onderzoeksvragen, informatiebronnen en projecten.

Het Innovatiecentrum maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen in Nederland gaande zijn, brengt onderzoeks- en innovatiebehoeften en partners bij elkaar. Het centrum zal nieuwe onderzoeksprogramma’s initiëren en coördineren, bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten verbeteren en ontwikkelen, en helpen om hiervoor financieringsbronnen te vinden.

Onze missie

Het Innovatiecentrum maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen in Nederland gaande zijn, brengt onderzoeks- en innovatiebehoeften en partners bij elkaar. Het centrum zal nieuwe onderzoeksprogramma’s initiëren en coördineren, bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten verbeteren en ontwikkelen, en helpen om hiervoor financieringsbronnen te vinden.

Onze focus

De focus ligt op innovatie rond een aantal speerpunten die aansluiten op trends en ontwikkelingen in de markt, zoals:

 • ‘mindware’ – bijvoorbeeld psychologische veiligheid, cultuur, leiderschap en leren

 • ‘software’ – bijvoorbeeld veiligheidsmanagementsystemen, Leren van Incidenten of nieuwe modellen/methoden; en

 • ‘hardware’ – bijvoorbeeld Asset Integrity en de ontwikkeling van nieuwe technische veiligheidsproducten.

Onderzoeksvragen

0
Onderzoeksvragen

Daarbij worden inhoudelijk verbindingen gelegd met de grote uitdagingen, ontwikkelingen en transities in deze tijd, zoals de energietransitie, klimaat, maatschappelijk verdienvermogen en ontwikkeling van sleuteltechnologieën, en wordt gezocht naar maatschappelijke meerwaarde. Samen met onze stakeholders wordt op dit moment een werkplan opgesteld.

Innovatie Top-6 Onderzoeksvragen

Het InnovatieCentrum heeft onderzoeksvragen gedefinieerd op basis van individuele gesprekken met koplopers en ondertekenaars van het SDN-convenant. Deze onderzoeksvragen zijn vervolgens aangevuld en gecomplementeerd door de Klankbordgroep van het SDN Kenniscentrum), en de Programmaraad en Wetenschapsraad van het SDN Innovatiecentrum.

Innovatie projecten

SDN als verbindingspartner in Innovatie

 • De samenvattingen van de Top 5 SDN-Innovatie onderzoeksvragen staan online

 • Veiligheidsdag Veiligheid Voorop | 20 juni 2024

 • Veiligheidsdialogen Toolkit

 • SDN on Tour van start – Veiligheid van de Nederlandse industrie NU en in de TOEKOMST

 • Samen werken aan transities en veiligheid: een experimenteel project met behulp van systemisch co-design

 • Drie consortia ontvangen financiering voor toepasbare Safe-by-Design principes voor chemische producten en processen

 • Datamining Workshop VOTOB deel I

 • Green Hydrogen Inherent Safety Practices on large Industrial Scale

Artikelen – Innovatie

 • Vervagen van veiligheidsbesef

 • De gevolgen van de energietransitie voor procesveiligheid

 • Improving process safety with innovative AI model

 • iTanks Maintenance Next – Safety Delta Nederland

 • Operator Rounds by Exception!

 • VAM 2022-6: Onderhoud centraal in de nieuwe digitale wereld

 • VAM 2022-4: Risico op veiligheidsincidenten

 • VAM 2022-3: Voorspellend onderhoud wordt sleuteltechniek

Stel uw vragen of deel uw suggesties

Heeft u ideeën voor innovaties in veiligheidsconcepten? Waar denkt u dat we als Safety Delta Nederland nog stappen moeten gaan maken op veiligheidsgebied?

Zoekt u informatie over innovatieprojecten?

Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Stuur een idee