Verbeteren (proces)veiligheid met big data, AI en machine learning

Onderzoeksvraag

 1. Welke kansen en risico’s zijn er bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen om Artificial Intelligence en/of geavanceerde (data)technologie toe te passen met als doel om de (proces- of omgevings-) veiligheid verder te verbeteren?
 2. Welke innovaties in (veiligheids)concepten, methoden, tools of apps (hardware, mindware of software) zouden nodig zijn bij toepassing in bestaande situaties met complexe/geautomatiseerde systemen, of bij toepassing bij nieuwe technologie voortkomend uit de energie transitie of versterken van circulariteit van grondstoffen?

Code: LVI 2022-45

Status: Uitvoering

Update: Februari 2023

Achtergrond

Digitale veiligheidsoplossingen worden in snel tempo ontwikkeld en ingevoerd. Hierdoor is er de nodige praktijkervaring met dergelijke systemen bij partners uit de industrie. Deze partners zijn goed in staat om opties voor verbeteringen aan te geven en lacunes in de commercieel aangeboden software oplossingen en/of het menselijk aanbod te duiden. Daarnaast worden er voortdurend nieuwe AI-technieken ontwikkeld die de (proces)veiligheid een stap vooruit kunnen helpen.

Met de enorme beschikbare data-volumes ligt er een enorme kans voor veiligheidspreventie, zoals door incidenten te voorkómen en zodoende leed, schade, klachten, kosten of stilstand van installaties te minimaliseren. Het is ook interessant met het oog op het voorspellen van onveilige situaties, bijvoorbeeld met behulp van AI / machine learning, waarbij de vraag is of hiervoor voldoende data (gegevens) voorhanden zijn.

De vraag is of het aantal en de ernst van (grote) incidenten in de chemische industrie aanzienlijk kan worden gereduceerd door toepassing van nieuwe soorten  (datagedreven) technologie, zoals bv door gevaren en/of verborgen patronen in ‘big data’ te identificeren en analyseren die (per definitie) vooraf gaan aan elk incident. Door dergelijke patronen (zwakke signalen) vroegtijdig op te sporen (én te herkennen!) kan worden ingegrepen, zodat een incident kan worden voorkómen of de schade (effect) aanzienlijk wordt beperkt.

Doel

Het doel van de verkenning die wordt beschreven in dit voorstel is drieledig: 

 • de opties voor innovatie te beperken in overeenstemming met de verwachtingen van de industrie,
 • een draagvlak binnen de industrie te creëren en potentiële partnerschappen te smeden, 
 • een outline voor een projectvoorstel op te stellen als vervolg op de besprekingen.

Verwacht resultaat

Dit project beoogt twee resultaten:

Primair zal een lijst van innovaties worden gegenereerd die:

 • aansluit bij het belang van de industrie,
 • (proces)veiligheid innoveert met big data, AI of Machine Learning, en
 • bijdraagt aan de inspanningen om de Nederlandse chemische industrie de veiligste ter wereld te maken.

De oprichting van een netwerk van deskundigen die willen bijdragen aan de veiligheidsinnovatie in de chemische industrie met behulp van big data, AI en machine learning. Het is de bedoeling dat een dergelijk netwerk:

 • partners biedt voor samenwerking, en
 • onafhankelijke projectbeoordelaars en/of -initiatiefnemers biedt.

Projectleiding

 • TNO

Project Voortgang

Informatie over de project voortgang is alleen beschikbaar voor deelnemers - u moet hiervoor bij het SDN programmabureau toegang voor aanvragen en inloggen.

Algemene informatie

Op de hoogte blijven?