Home » Over SDN » Partners
Bijgewerkt:
31 May 2023 12:45

Safety Delta Nederland – Partners

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

LinkedIn

Ondertekenaars van het Convenant

Op 5 oktober 2020 werd het Safety Delta Nederland convenant ondertekend om het veiligheidsniveau van de (petro)chemie nog verder te verbeteren door structurele samenwerking te faciliteren tussen Overheid, (Petro)Chemisch bedrijfsleven en Wetenschap.

Ontwikkelingspartners

Safety Delta Nederland werkt samen met verschillende partijen om een bijdrage te leven aan kennis, innovatie en samenwerking in de (petro)chemische sector. Deze partijen dragen bij aan de ambitie van SDN om  de Nederlandse (petro)chemische sector in 2030 de veiligste ter wereld te laten zijn.

Kennis en Media Partners

Samen met de onderstaande partners zorgt Safety Delta Nederland voor het verspreiden en publiceren van kennis en media producten die bijdragen aan de doelstellingen van Safety Delta Nederland. Dit kan in de vorm zijn van publicaties, workshops, evenementen of bijvoorbeeld video’s. Samen met deze partners ontwikkelt Safety Delta Nederland kennis en media producten die gebruikt kunnen worden voor kennis en/of innovatie doeleinden.

Financiering

De activiteiten van Safety Delta Nederland (SDN) worden betaald vanuit subsidies verstrekt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vanuit financiële bijdragen door koploper bedrijven. Daarnaast dragen partijen bij door deelname in projecten zonder dat de gemaakte uren worden vergoed.