Home » Projecten » Safety Deals
Bijgewerkt:
2 August 2023 15:03

Safety Deals

Safety Delta Nederland – Resultaten

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Resultaten Safety Deals

Hieronder vindt u informatie over resultaten uit Safety Deals. Bij een aantal deals is Safety Delta Nederland betrokken geweest of zijn deals uitgevoerd onder het programma Duurzame Veiligheid 2030.

Safety Deal Regeling

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) wordt voortgezet voor de periode 2022-2027. Het doel van de regeling is stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor het verbeteren van de veiligheid van werknemers en omgeving en een verbeterde duurzame veiligheidsprestatie van de sector.

Voor 2022 is € 2 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling is open sinds 5 februari 2022.

De regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s ook mogen deelnemen, maar geen penvoerder zijn. De maximale subsidie met meerdere projectdeelnemers is € 500.000 en per kalenderjaar geldt een maximaal subsidiebedrag per project deelnemer van € 200.000. Een project moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd. Het initiatief mag na afronding NIET commercieel benut worden.

Safety-Deal projecten die binnen de speerpunten vallen gedefinieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgen 15% extra subsidie. Speerpunten voor 2022 zijn:

  • Transparante samenwerking tussen bedrijven binnen een industrieel cluster;
  • Toekomstbestendige en betrouwbare procesinstallaties;
  • Optimalisatie beste werkmethoden en technieken.

Verder zijn onder de nieuwe regeling de ontvangers van € 100.000 of meer SVO-subsidie verplicht hun resultaten in een audiovisuele presentatie toe te lichten. Zie de RVO website voor voor meer informatie over de regeling.

Naar nieuwsbericht voortzetting Safety Deal regeling