Afgerond SVO 219005: De Veilige Plant: het verbeteren van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties in de keten

Omschrijving

De veiligheidsprestaties van de industrie in (Noord-)Nederland zijn van een hoog niveau. De productiebedrijven steken hier individueel veel tijd en energie in.

Onderhoudswerkzaamheden kunnen voor extra veiligheidsrisico’s zorgen. Bijvoorbeeld wanneer de installatie niet goed is veiliggesteld of wanneer het onderhoudspersoneel aan verkeerde installatieonderdelen werkt. Uit onderzoek is gebleken dat een verdere verbetering van de veiligheidsprestatie behaald kan worden door een intensievere samenwerking tussen productiebedrijven (asset owners) en hun ketenpartners (contractors), zoals ingehuurd onderhoudspersoneel. Veel (bijna) ongevallen kunnen voorkomen worden door betere werkprocessen, betere communicatie en meer gelijkwaardigheid in de samenwerking.

NPAL bouwt hierbij voort op het programma Safe@SABIC&Partners. In dit programma is Sabic een aantal jaren geleden gestart met een strategische samenwerking met geselecteerde contractors. Hierdoor is het aantal veiligheidsincidenten fors verminderd en de veiligheidscultuur sterk verbeterd. In 2015 heeft SABIC Geleen hiervoor als eerste de VOMI Safety eXperience Award in ontvangst mogen nemen.

Uitvoering

Om de NPAL-methodiek te ontwikkelen en te toetsen, zijn drie pilots uitgevoerd. De pilots vonden plaats bij Avebe in Ter Apelkanaal, Frisia Zout in Harlingen en bij Teijin Aramid in Delfzijl.

Elke pilot begon met een positiebepaling: het niveau van samenwerking bij aanvang. Parameters bij deze nulmeting waren onder andere de uit- en aanbestedingsstrategie, de voorbereiding en gunning van het contract, de voorbereiding en uitvoering van het werk en de evaluatie van de werkzaamheden.

Een kernteam, dat de regie had over het project, gebruikte de informatie uit de positiebepaling om tot een actieplan te komen. Een stuurgroep, waarin de directies van de asset owners en haar key contractors waren vertegenwoordigd, gaven akkoord aan het kernteam voor het uitvoeren van het actieplan en volgden periodiek de voortgang in het project.

Gedurende een periode van telkens 6 maanden gingen werkgroepen aan de slag om een bepaald onderdeel van de samenwerking op een hoger niveau te brengen overeenkomstig het actieplan. Elke werkgroep had vertegenwoordigers van de opdrachtgever en de contractors. Gemiddeld waren er 2 tot 3 werkgroepen per pilot. Voorbeelden van onderwerpen: de organisatie van stops, de werkvergunningprocedure of de afstemming van VGM-plannen.

Ervaringen van de werkgroepen werden onderling gedeeld om ter leren over samenwerking, en om de opgedane kennis en ervaringen direct elders toe te passen.

Code: SVO219005

Status: Afgerond

Update: november 2022

Doel

Verbeteren van veiligheid door een hoger niveau van samenwerking bedrijven en hun belangrijkste contractors.

Download rapport

Resultaat

De methodologie van de Veilige Plant leverde een verbetering in de samenwerking tussen uitbesteder en key contractors, wat uiteindelijk heeft bijgedragen aan de waargenomen verbetering van de veiligheidsprestaties.

Tijdens de eind evaluatie van de 2 jaar durende pilots gaven de deelnemers aan dat er merkbaar verschil is in de organisatie en uitvoering op veiligheidsgebied. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk op de werkvloer. Het gaat dan over minder tastbare dingen, die zeker niet minder waardevol zijn: operators en uitvoerders brengen zelf veiligheid meer ter sprake, weten elkaar beter te vinden, en regelen zaken vooraf beter.