Home » Expertise Netwerken
Bijgewerkt:
21 May 2024 16:46

Expertise Netwerken

Safety Delta Nederland faciliteert structurele samenwerking tussen Overheid, Bedrijven die onder Seveso wetgeving vallen en Wetenschap. We doen dit met als doel om gezamenlijk mogelijkheden tot verbetering in (proces)veiligheid te identificeren. Samen met koplopers voeren we verbeter projecten uit. En we stimuleren partijen om de resultaten van deze projecten in de gehele sector te implementeren.

U kunt samenwerken in SDN Expertise Netwerken.

AAVs

naar expertise netwerk AAV

Transport over de bedrijfsterreinen vindt veelal plaats met op diesel rijdende voertuigen. In het kader van de energietransitie worden deze voertuigen in toenemende mate vervangen door “duurzame” alternatieven, zoals elektrisch aangedreven voertuigen of voertuigen die als brandstof aardgas/LNG of waterstof gebruiken. Deze andere brandstoffen en aandrijfsystemen kunnen mogelijk ook ‘nieuwe’ veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Deze risico’s avn Alternatief Aangedreven Voertuigen (AAVs) worden in kaart gebracht en mogelijke beheersmaatregelen worden uitgewerkt.

PI

naar expertise netwerk PI

Sectorale verbeteringen sneller tot stand laten komen door structurele uitwisseling van veiligheidsprestaties tussen bedrijven en door systematische, consistente duiding van deze data tussen sectoren. Het startpunt is het verzamelen van veiligheidsprestatie data van Brzo locaties. Hiertoe wordt in SDN verband in 2023 een pilot uitgevoerd, waaraan bedrijven kunnen deelnemen. Voor deze pilot is een eenvoudig IT tool ontwikkeld dat toegang tot data transparant vastlegt.

HT

naar expertise netwerk HT

Voor een toename van het aantal ‘high performance’ organisaties op het gebied van interne en omgevingsveiligheid, en bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen behoren deze categorie, is een fundamentele verandering van het toezichtbeleid nodig. Deze verandering moet gestalte krijgen aan de kant van zowel de bedrijven als de over­heid. Het bedrijfsleven kan dat doen door het uitvoeren van pilots met horizontaal overheidstoezicht, die moeten leiden tot verdere professionalisering van het interne toezicht, vergroting van draagvlak bij de externe toe­zicht­houders en een gezamenlijke formulering van voorstellen voor beleidsverandering.

SAQ

naar expertise netwerk SAQ

De Self-Assessment Questionnaire Light (SAQ Light) is een tool om in korte tijd een redelijk beeld te krijgen  van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties van uw bedrijf en helpt bij het opstellen van een verbeterplan. Het Expertise Netwerk steunt de implementatie van het tool.

ATEX

naar expertise netwerk ATEX

Explosieveiligheid is een belangrijk thema binnen risicobeheersing door de (chemische) industrie. De ATEX wet- en regelgeving geeft hier invulling aan. Het Expertise Netwerk steunt de implementatie.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over expertise netwerken? Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Name