SAQ Light

Safety Delta Nederland – Expertise Netwerk

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

De Self-Assessment Questionnaire Light (SAQ Light) is een tool om in korte tijd een redelijk beeld te krijgen  van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties van uw bedrijf en helpt bij het opstellen van een verbeterplan.

Bijgewerkt:
9 augustus 2022 12:29

Waarom en voor wie ?

Dit is een plek voor uitwisseling van ideeën tussen mensen die elke dag bezig zijn met het verbeteren van veiligheid.

Deze pagina deelt kennis over de toepassing van de SAQ Light. Algemene informatie omtrent de SAQ Light Tool is voor iedereen op deze pagina beschikbaar. Daarnaast biedt het besloten discussie platform de mogelijkheid tot informatie delen door deelnemers aan het expertise netwerk.

Veel gestelde vragen

 • Wat is de SAQ ?

  De Self-Assessment Questionnaire (SAQ) is een tool om een integrale beoordeling te maken van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties, en om een verbeterplan op te stellen. Het is ontwikkeld door de Stichting Veiligheid Voorop in 2015. In 2021 is het tool geactualiseerd en functioneel verbeterd.

 • Wat is de SAQ Light?

  De Self-Assessment Questionnaire Light (SAQ Light) is een quick scan versie van de SAQ. Deze tool is bedoelt om in relatief korte tijd en aan de hand van een beperkt aantal vragen een redelijk beeld te krijgen van het veiligheidsniveau en de beheersmaatregelen in het bedrijf.

 • Voor wie is de SAQ Light?

  De tool is met name bedoeld voor het MKB, beginnende Brzo- en ARIE-bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

 • Wat levert de SAQ Light?

  De tool maakt het mogelijk om zelf als bedrijf in beperkte tijd een integrale beoordeling maken van de Veiligheidscultuur (Mindware), het Veiligheidsmanagementsysteem (Software) en de Technische installaties ( Hardware). De tool heeft een eenvoudige rapportage en functionaliteit om een verbeterplan op te stellen.

 • Wat is de basis van de SAQ Light?

  De tool maakt gebruik van 5 niveaus van volwassenheid. Bedrijven bepalen zelf welk niveau ze wensen te behalen.

  Verder stelt de tool vragen over 19 onderwerpen die het meest belangrijk zijn voor veiligheid. Voorbeelden zijn: risico identificatie en analyse, werkbeheersing, omgaan met wijzigingen, planning voor noodsituaties, etc. Door deze vragen zelf met “ja” of “nee” te beantwoorden wordt voor elk onderwerp het huidige niveau van volwassenheid gemeten.

  Om een volgend niveau te kunnen bereiken geeft de tool adviezen. Deze helpen bij het maken van het verbeterplan.

 • Waar kan ik terecht voor vragen?

  Vragen of suggesties over de SAQ Light kunt u richten aan: saq@rhdhv.com

 • Hoe kan ik de SAQ Light downloaden?

  De SAQ Light is te verkrijgen middels de website van Veiligheid Voorop:  Downloaden SAQ Light

Hints & Tips

 • Bereid voor

  1. Download de SAQ Light van de Veiligheid Voorop website.
  2. Sla het excel document op uw eigen computer op. Sta het gebruik van macro’s toe.
 • Doe Assessment

  1. Evalueer bij ieder (sub)onderwerp de 4 omschrijvingen in het werkblad “SAQ Light”. De beste resultaten worden bereikt door meerdere mensen uit uw bedrijf hierbij te betrekken.
  2. Kies alleen “ja” indien de omschrijving volledig past. Selecteer anders “nee”.
 • Verkrijg advies voor het verbeterplan

  1. Genereer eerst de lijst met verbeteropties in het werkblad “Advies”. Dit geeft opties op basis van het eerder gekozen ambitie niveau.
  2. Selecteer daarna de adviezen waarop u het verbeterplan wil ontwikkelen. De beste resultaten worden bereikt door met verschillende experts van uw bedrijf naar de adviezen te kijken en het site management team mee te nemen in het proces.
 • Maak het verbeterplan

  1. Definieer in het werkblad “Verbeterplan” wie welke acties uit gaat voeren, en wat de kosten zijn of de planning ervan. De beste resultaten worden bereikt door andere medewerkers in uw bedrijf erbij te betrekken en het site management team eigenaar te maken voor de uitvoering ervan.
  2. Verdiep aspecten van het plan zonodig met behulp van de SAQ 2.0

Academy

e-learning SAQ Light