Home » Over SDN » Ons team

Safety Delta Nederland – Ons team

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Mensen achter Safety Delta Nederland

Het programmabureau ondersteunt de drie onderdelen van Safety Delta Nederland: het kenniscentrum, het innovatiecentrum en de poot samenwerken, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De Stuurgroep met vertegenwoordigers uit industrie, overheid en wetenschap geeft richting aan Safety Delta Nederland en wordt geadviseerd door een Klankbordgroep voor het Kenniscentrum en een Programmaraad voor het Innovatiecentrum.

LinkedIn

Programma bureau

Arjan van Dijk

Arjan van Dijk

PROGRAMMA DIRECTEUR

Activiteiten:

Het leggen van de verbinding en het verstevigen van de samenwerkingsbasis tussen de SDN partijen. Het verbinden van diverse veiligheidsinitiatieven en –onderzoeken in Nederland.

Denise Harkema

PROGRAMMA MANAGER KENNISCENTRUM

Activiteiten:

Het opbouwen en inrichten van het totale Kenniscentrum en de afstemming hiervan met de SDN partijen. Verzamelen en verspreiden van kennis via bestaande of nieuwe Expert- en Gebruikers-Netwerken.

Johan van Middelaar SDN

Johan van Middelaar

PROGRAMMA MANAGER INNOVATIECENTRUM

Activiteiten:

Het opzetten en beheren van de SDN portefeuille aan innovatieprojecten, en de afstemming hiervan met SDN partijen. Coördineren van de dienstverlening door ISPT en benutting beschikbare gelden.

Stuurgroep

Overheid Judith Elsinghorst IenW
  Rosita Thé BRZO+
Wetenschap Aukje Hassoldt TU Delft
  Heddy de Wijs RIVM
Industrie Jurgen Hoekstra Veiligheid Voorop
  Peter Harsveldt MKB
SDN Arjan van Dijk SDN Programma Directeur
Secretaris Stefan Brandt IenW
Terms of Reference voor de Stuurgroep Safety Delta Nederland
Terug