Home » Activiteiten

IN ONTWIKKELING

Bijgewerkt:
17 november 2022 10:50

Activiteiten

Safety Delta Nederland

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Safety Delta Nederland faciliteert structurele samenwerking tussen Overheid, Bedrijven die onder Seveso wetgeving vallen en Wetenschap. We doen dit met als doel om gezamenlijk mogelijkheden tot verbetering in (proces)veiligheid te identificeren. Samen met koplopers voeren we verbeter projecten uit. En we stimuleren partijen om de resultaten van deze projecten in de gehele sector te implementeren.

U kunt meedoen met SDN Projecten, samenwerken in SDN Expertise Netwerken of suggesties doen voor nieuwe kennis- en innovatie trajecten tijdens SDN on Tour.

Activiteiten voor u uitgelicht

Expertise Netwerk SAQ Light

Project

De Self-Assessment Questionnaire Light (SAQ Light) is een tool om in korte tijd een redelijk beeld te krijgen  van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties van uw bedrijf en helpt bij het opstellen van een verbeterplan.

Het Expertise Netwerk is een plek voor uitwisseling van ideeën tussen mensen die elke dag bezig zijn met het verbeteren van veiligheid.

De webpagina deelt kennis over de toepassing van de SAQ Light. Algemene informatie omtrent de SAQ Light Tool is voor iedereen op beschikbaar. Daarnaast biedt het besloten discussie platform de mogelijkheid tot informatie delen door deelnemers aan het Expertise Netwerk.

  • Project: Pilot prestatie indicatoren

Duiding van gerapporteerde veiligheidsprestaties is lastig. Het valt niet mee om met beperkte inzet van middelen snel een juist en helder inzicht te krijgen in de veiligheidsprestaties en de daaraan verbonden sterktes en zwaktes in de veiligheidsrisicobeheerssystemen van de sector.

Deze pilot ontwikkelt een oplossing die deelnemers de mogelijk biedt om onderling vertrouwelijk data te delen en deelnemers in staat stelt hun eigen gegevens te vergelijken met data van andere vergelijkbare bedrijven in de sector.

Verken onze Projecten

Safety Delta Nederland gebruikt een project aanpak die is opgebouwd uit verschillende fases: idee, concept ontwikkeling, detail uitwerking, uitvoering. Na elke stap volgt een beslismoment om al dan niet door te gaan en meer middelen in te zetten.

Lopende Projecten

Hieronder vindt u informatie over lopende projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is. Uw bedrijf of instelling kan deelnemen in deze projecten.

  • Project: KIA MV experiment
  • Project: Pilot beter leren van incidenten
  • Project: Asset Management Quickscan
  • Project: Pilot prestatie indicatoren
  • Project: Pilot SDN Quick Scan Process Safety Management
  • Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – fase 2 Scenarios

Verken onze Expertise Netwerken

Een plek voor uitwisseling van ideeën tussen mensen die elke dag bezig zijn met het verbeteren van veiligheid.

SAQ Light

De Self-Assessment Questionnaire Light (SAQ Light) is een tool om in korte tijd een redelijk beeld te krijgen  van de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagement systeem, en de technische installaties van uw bedrijf en helpt bij het opstellen van een verbeterplan. Het Expertise Netwerk steunt de implementatie van het tool.

AAVs

Transport over de bedrijfsterreinen vindt veelal plaats met op diesel rijdende voertuigen. In het kader van de energietransitie worden deze voertuigen in toenemende mate vervangen door “duurzame” alternatieven, zoals elektrisch aangedreven voertuigen of voertuigen die als brandstof aardgas/LNG of waterstof gebruiken. Deze andere brandstoffen en aandrijfsystemen kunnen mogelijk ook ‘nieuwe’ veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Deze risico’s avn Alternatief Aangedreven Voertuigen (AAVs) worden in kaart gebracht en mogelijke beheersmaatregelen worden uitgewerkt.

SDN on Tour

Safety Delta Nederland organiseert een reeks activiteiten in het teken van samenwerken bij het verbeteren van de (proces)veiligheid van Nederlands Brzo bedrijven en hun ketenpartners.